Avíza

 

S každým uhrazením faktury je možné zaslat klientovi avízo (email, SMS) o správném spárování faktury a platby. Na této stránce je možné si nastavit šablony avíz.

 

icon info2 V Kartě klienta lze vypnout/zapnout zasílání avíz u jednotlivých klientů.

 

Šablony lze na této stránce přidávat a editovat icon edit, popř. mazat icon delete btsp.

 

 

  Seznam systémových proměnných - O systémových proměnných zde.

Název Název nebo krátký popis šablony
Fakturační skupina Je možné rozdělit avíza podle fakturačních skupin. Je možné u každého vzoru avíza vybrat z pop-up menu fakturační skupinu, pro kterou toto avízo platí. Pokud není fakturační skupina uvedena, tak vzor avíza platí pro klienty ve všech fakturačních skupinách. V případě že je fakturační skupina vybrána, tak se při automatickém odeslání avíz odešlou upomínky pouze pro určené fakturační skupiny.
Skupina klienta

Každý klient může patřit do určité skupiny. Příklady: Firemní zaměstnanci, VIP, atd. Nastavení skupin se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiSkupiny klientů

Stav klienta

Stav daného klienta. Podle tohoto stavu můžeme klienty třídit. Příklady: Připojen, Odpojen, Omezený, Normal, Hráč, Stahovač, Spammer, Neplatič. Nastavení stavů se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiStavy klientů

Zaslat emailem

  Nastaveno
   Nenastaveno

Předmět emailu Předmět odesílaného emailu. U avíz posílaných prostřednictvím SMS se nepoužije.
Text pro email Pomocí HTML editoru vytvořte vlastní text avíza, můžete využít systémové proměnné.
Zaslat SMSkou

  Nastaveno
   Nenastaveno

Text pro SMS V případě avíza přes SMS se při psaní textu zobrazuje na kolik zpráv bude SMS rozdělena a kolik znaků SMS obsahuje, aby bylo možné optimalizovat počet odesílaných SMS. I zde můžete využít systémové proměnné.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika