Routery

 

Na této stránce můžete vytvářet zálohy konfigurací jednotlivých routerů. K dispozici máte také seznam všech těchto záloh.

 

Tlačítkem  Zazálohovat routery nyní lze vytvořit zálohy všech routerů najednou.

 

V přehledu routerů, který následuje, jsou dostupné tyto informace:

 

Router ID Jednoznačný identifikátor zařízení v rámci systému ISPadmin
Název routeru Název konkrétního routeru
Typ routeru AirFiber
Canopy
Cambium
Deliberant
Ubiquiti Edge Router
Flash Linux router
Mikrotik
Neuveden
Radwin
Ubiquiti
Verze Verze operačního systému routeru
Model Konkrétní model routeru
Datum poslední zálohy Datum, kdy byla provedena poslední záloha
IP IP adresa routeru
Počet záloh Počet textových záloh routeru. Nastavení počtu záloh provedete v položce Počet archivovaných záloh systému v Nastavení Syst. nastavení Zálohování.
Binární zálohy Počet binárních záloh routeru. Pouze u routerů MikroTik. Funkci můžete aktivovat zatržením možnosti Provádět binární zálohy konfigurace routeru Mikrotik v Nastavení Syst. nastavení Zálohování.

 

icon info2 Kliknutím na název konkrétního routeru se dostanete na stránku s detailními informacemi o tomto zařízení.

icon info2 Pokud je některé datum poslední zálohy označeno červenou barvou, tak to znamená, že je záloha starší než 5 dnů.

 

Záznamy můžete filtrovat dle typu routeru (rozbalovací menu Typ routeru) a můžete v nich fulltextově vyhledávat (pole Fulltext). Do původního stavu se lze navrátit kliknutím na tlačítko Výchozí.

 

V přehledu jsou u každé položky dvě ikony:

 

 •   -  Podrobnosti
 •   -  Vytvořit zálohu routeru

 

Pokud kliknete na ikonu   , ukáže se vám tabulka s podrobnostmi o zálohách daného routeru. Tabulka se liší dle typu routeru.

U routerů MikroTik se zobrazí tyto sloupce:

 

 • Datum
 • Firewall
 • ifconfig
 • Routing
 • Export compact
 • Binární záloha

 

icon info2 Binární záloha je možná pouze u routerů MikroTik. Pokud nějaká existuje, je zobrazena její velikost a ikona signalizující, zdali je či není šifrovaná. Kliknutím na ikonu je možné tuto zálohu uložit na lokální disk. Zálohu pak můžete jednoduše nahrát do MikroTiku (pokud je šifrovaná, musíte ji nejdříve rozbalit pomocí WinPostcodeu nebo WinRARu) pomocí Winboxu do záložky Files. Vybráním zálohy ve Winboxu a kliknutím na tlačítko Restore se pak klasicky obnoví kompletní konfigurace routeru. Soubory binárních záloh konfigurací routerů MikroTik jsou uloženy na serveru v adresáři: /data/support/ispadmin/mk_backup/ a volitelně mohou být šifrovány. Nastavit šifrování záloh je možné z příkazové řádky spuštěním příkazu /usr/local/script/ispadmin/ispadmin_backup_crypt.pl. Skript bude požadovat zadání hesla, kterým budete později schopni zálohu rozšifrovat. Toto heslo si pečlivě zapamatujte! Bez jeho znalosti jsou zálohy nepoužitelné.

 

U Ubiquiti se zobrazí jen tyto sloupce:

 

 • Datum
 • System CFG

 

U ostatních typů routerů pak tyto sloupce:

 

 • Datum
 • rc.local
 • Firewall
 • zebra.conf
 • ospfd.conf
 • ifconfig
 • Routing
 • iwconfig

 

Jednotlivé sloupce (kromě sloupce Datum) obsahují (nebo mohou obsahovat) odkazy na konkrétní části záloh konfigurace daného routeru. Pokud na takový odkaz kliknete, dostanete se na stránku, kde si danou část můžete prohlédnout a/nebo stáhnout (pomocí tlačítka  save). Pomocí těchto záloh si poté můžete obnovit konfiguraci modemu. Konfiguraci lze naimportovat do routeru přes SSH nebo pomocí programu Winbox.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika