SMS

 

Z této stránky můžete klientům hromadně rozesílat SMS zprávy. Tímto způsobem jich můžete snadno a rychle oslovit velké množství. Toho využijete zejména při oznamování něčeho, co se týká většího počtu Vašich klientů.

 

Jako první si zvolíte šablonu pro hromadné SMS zprávy. Ty se vytvářejí v Nastavení Ostatní Šablony SMS. V šablonách se používají systémové proměnné. 

 

Výběr obesílaných klientů pak provedete pomocí následujících filtrů:

 

 • Aktivní služba
 • Lokalita routerů
 • Lokality klientů
 • Router
 • Router (klienti fyzicky připojeni k AP)
 • Pouze na offline routery / Zahrnout všechny závislé routery
 • Tarif internet
 • Skupina klientů
 • Stav
 • Fakturační skupina
 • Fakturační období
 • Typ klienta
 • Podrobnosti
 • Vrácená smlouva
 • Typ platby

 

Můžete je různě kombinovat.

 

Po kliknutí na Zobrazit odpovídající kontakty se zobrazí seznam klientů, kteří splňují daná kritéria.

 

Do připraveného pole zadáte text samotné SMS zprávy. Pod tímto polem je uveden počet již napsaných znaků a počet zpráv, do nichž bude text rozdělen.

 

Proces dokončíte kliknutím na Odeslat.

 

icon info2 Při tvorbě hromadné SMS zprávy lze využít systémových proměnných (pouze proměnné ze sekce Klient). Jejich seznam si můžete nechat zobrazit kliknutím na icon lupa dis Seznam systémových proměnných.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika