Akce

 

Na této stránce můžete provádět hromadné akce - změny klientských informací - a to na základě těchto filtrů:

 

Fakturační skupina Filtr na Fakturační skupinu
Typ úhrady

Způsob provádění plateb klientem za vystavené faktury. Typy úhrady se nastavují v FakturaceNastaveníČíselníkyTyp úhrady.

Skupina Filtr na Skupinu klientů
Stav Filtr na Stav klientů
Bilance

Udává aktuální stav konta klienta. Kladné číslo vyjadřuje přeplatek a záporné pak nedoplatek.

Podrobnosti Systémově nastavené situace/stavy

 

Pomocí těchto filtrů si vyberete určitou skupinu klientů. Filtr buď můžete nechat Nepoužit, nebo ho aplikovat kladně (je), popř. záporně (není), a vybrat/vepsat příslušnou hodnotu. Po výběru filtru (-ů) se v pravém horním rohu zobrazí Počet klientů, na které se filtr (-y) vztahuje (-í). Zároveň je možné kliknout na Zobrazit odpovídající kontakty a v nově otevřeném okně zkontrolovat Seznam klientů, na které budou změny aplikovány (kliknutím na jméno klienta se dostanete do Karty klienta).

 

Pokud máte správně vybrané klienty, na pravé straně si zatrhněte ty položky, které chcete u vybraných klientů změnit, a vyberte požadovanou hodnotu, popř. vyberte Aktivovat/Deaktivovat. Na výběr máte následující možnosti:

 

 • Fakturační skupina
 • Skupina klienta
 • Stav klienta
 • Typ úhrady
 • Faktury emailem
 • Faktury poštou
 • Neposílat upomínky automaticky
 • Zobrazovat na mapě
 • Nezobrazovat prodlení platby
 • Vygenerovat nové heslo do klientského rozhraní
 • Vystavovat zálohové faktury
 • Vrácená smlouva

 

Změny potvrdíte kliknutím na Převést klienty.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika