Sklad

 

Tato záložka vám poskytuje přehled zboží a zařízení v systému.

 

V přehledu jsou dostupné následující informace:

 

 • Fakturační skupina
 • Dodavatel
 • Typ zboží
 • Popis
 • Čárový kód
 • Výrobní číslo
 • MAC
 • Počet
 • Nákupní cena (Kč s DPH / MJ)
 • Prodejní cena (Kč s DPH / MJ)
 • Stav

 

V Nastavení Syst. nastavení Centrální sklad máte možnost zapnout/vypnout zobrazování některých sloupců v tomto přehledu:

 

central_store_use_invoice_groups sloupec Fakturační skupina
central_store_column_barcode sloupec Čárový kód
central_store_column_description sloupec Popis
central_store_column_group sloupec Druh zboží
central_store_column_mac sloupec MAC
central_store_column_produce_number sloupec Výrobní číslo
central_store_column_purchase_price sloupec Nákupní cena
central_store_column_sale_price sloupec Prodejní cena
central_store_column_supplier sloupec Dodavatel
central_store_column_type sloupec Typ zboží

 

Data v tabulce lze řadit podle fakturační skupiny, dodavatele, druhu zboží, typu zboží, popisu, čárového kódu, výrobního čísla, MAC adresy, nákupní ceny či prodejní ceny. To, podle čeho má systém data řadit, nastavíte kliknutím na konkrétní položku v záhlaví tabulky (jedno kliknutí - hodnoty seřazeny vzestupně, dvě kliknutí - hodnoty seřazeny sestupně).

 

Maximální počet položek, které se mohou zobrazit na jedné stránce, lze nastavit pomocí parametru central_store_paging v Nastavení Syst. nastavení Centrální sklad.

 

Dále zde máte následující možnosti:

 

icon add Přidání zboží
 • Přidat zboží - Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí v horní části stránky formulář Přednastavení, do kterého vyplníte údaje z faktury/dodacího listu (počet položek na faktuře, číslo faktury, číslo dodacího listu, dodavatel, datum faktury). Následně kliknete na tlačítko Pokračuj. Objeví se další formulář, do kterého vyplníte detaily o přidávaném zboží (druh zboží, typ zboží, popis, měrná jednotka, nákupní cena, prodejní cena, čárový kód, výrobní číslo, MAC, fakturační skupiny, záruka). U Druhu zboží, Typu zboží a Dodavatele lze přímo na této stránce doplnit příslušné číselníky kliknutím na ikonu icon add vedle daného políčka. Není tedy nutné jít do Nastavení Číselníky Centrální sklad. Do pole Čárový kód lze vkládat data tak, že do něj kliknete a USB čtečkou kódů načtete kód. U sloupce Záruka je přednastavena doba záruky na 24 měsíců. Dobu si můžete změnit pomocí parametru central_store_warranty v Nastavení Syst. nastavení Centrální sklad. Při ukládání se provádí kontrola duplicity MAC adresy a výrobního čísla. MAC adresa musí být vždy unikátní a výrobní číslo musí být unikátní v rámci Typu zboží. Zboží však může být uloženo i bez vyplněné MAC adresy či výrobního čísla. Na konci každého řádku je ikona copy pro kopírování obsahu tohoto řádku do řádku dalšího. Dále je možné při přidávání většího množství stejného zboží kliknout na ikonu icon import a tím zkopírovat obsah prvního řádku do všech ostatní řádků.

Zobrazovat zboží u klienta

Zobrazovat zboží v lokalitě

Zobrazovat zboží na routeru

Zobrazovat zboží prodané mimo systém

Stornované

Fakturační skupina

Dodavatel

Druh zboží

Typ zboží

Stav

 • Filtrovat zobrazované zboží podle nastavení daných parametrů - Můžete využít jeden i více filtrů z nabídky.

pole Fulltext + tlačítko Hledej

tlačítko Výchozí

 • Fulltextově vyhledávat
 • Navrátit se do původního stavu

checkboxy

arrow2arrow1

 • Označit / odznačit konkrétní zboží
 • Označit / odznačit všechno zboží
tlačítko Přiřadit
 • Přiřadit zboží - Pomocí checkboxů si vyberete, které zboží chcete přiřadit, a následně kliknete na tlačítko Přiřadit. Zobrazí se vám stránka s možnostmi, kam zboží přesunout. Na výběr máte ze systémových a vámi vytvořených typů skladů (Nastavení Číselníky Centrální sklad Typy skladu). Je zde možné upravit počet jednotek, které chcete převést, a čas a datum vložení zboží. Dále lze přidat poznámku k přesunu.
acrobat
 • Tisknout přehled zboží - Po kliknutí na tuto ikonu se vám zobrazí přehled zboží v PDF. V dokumentu jsou kromě samotného zboží i informace o jménu administrátora, který jej vygeneroval, o přesném čase a datu exportu a o aktuálně nastavených filtrech. Pokud máte nastaveny nějaké filtry, dokument obsahuje pouze to zboží, které jste si pomocí nich vybrali.
basket put
 • Přidat zboží do košíku - V centrálním skladu lze zboží přiřazovat s pomocí košíku. Kliknutím na tuto ikonu v přehledu zboží přidáte dané zboží do košíku. Takto si můžete do košíku přidat libovolný počet položek. Kliknutím na ikonu basket view se zobrazí obsah košíku a ten můžete přiřadit najednou. V této fázi je také možné z košíku položky po jedné odstranit (basket remove).
icon lupa
 • Zobrazit detail zboží - Po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí detaily o konkrétním zboží: dodavatel, druh a typ zboží, popis, MAC, čárový kód, nákupní a prodejní cena, výrobní číslo, datum nákupu, záruka, číslo faktury a dodacího listu.
history
 • Zobrazit historii zboží - Po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí historie daného zboží (co se s ním dělo - změny, pohyb): datum a čas, popis údalosti, technik.
icon edit2
 • Upravit informace o zboží - Po kliknutí na tuto ikonu máte možnost změnit veškeré údaje o daném zboží.
icon delete2
 • Stornovat zboží - Kliknutím na tuto ikonu lze stornovat zboží v centrálním skladu. Stornované zboží je pak také možné ze systému úplně odstranit, a to kliknutím na tlačítko Odstranit stornované zboží ze systému v Nastavení Syst. nastavení Centrální sklad.

 

icon info2 Zboží přiřazené ke konkrétnímu klientovi naleznete v jeho Kartě klienta v záložce Zboží ze skladu. Více informací se dozvíte zde.

icon info2 Zboží přiřazené ke konkrétnímu routeru naleznete v záložce Související / Zboží ze skladu u daného routeru. Více informací se dozvíte zde.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika