Podrobnosti faktury

ISPadmin - Správa klientů

pdfZobrazení faktury Otevře/uloží fakturu pro možný tisk nebo zobrazení (formát .pdf)
money acceptUhradit hotově Přijmutí hotovostní platby pro ještě neuhrazenou fakturu.

icon addVystavit opravný daňový doklad Na uhrazenou i neuhrazenou fakturu lze vystavit opravný daňový doklad.

icon delete invoiceStornovat fakturu

Stornování vystavené, nezaplacené faktury, nutno zadat důvod stornování.

editUpravit fakturu Pro případ opravy nebo výmazu položky či položek na faktuře. Fakturu je možné upravovat po celou dobu, dokud není uhrazená.

editAktualizovat adresu odběratele Pokud klient změnil fakturační údaje po vystavení dokladu, upravte v Kartě klienta požadované položky na aktuální a potvrzením této akce bude provedena změna všech fakturačních údajů na faktuře. Nevystavuje se tedy nová faktura hotovostní doklad, ale jen se upraví ten stávající.
editZměna data na faktuře Možnost změny data vystavení, data splatnosti a zdanitelného plnění na vystavené faktuře. Pokud klient zavolá, že nestihne uhradit fakturu do konce splatnosti, ale že ji uhradí později, tak mu lze prodloužit dobu splatnosti o několik dalších dní. Potvrzením této akce bude provedena změna data na faktuře.
  Vystavit kopii faktury Vystavení nové faktury, kde se předvyplní položky z kopírované faktury.

icon delete invoice Stornovat úhradu faktury

Pokud si přejete uhrazenou fakturu stornovat, tímto tlačítkem zobrazíte nabídku stornovaní dokladu, kde uvedete důvod stornování úhrady. Stornováním úhrady se změní stav faktury z "Uhrazená" na "Neuhrazená" a pak lze provádět úpravy na faktuře a také znovu provést novou úhradu.

Stornovat hotovostní platbu je možné pouze v případě, že platby nebyly odeslány v FakturacePokladna. Pokud je platba již odeslána, je potřeba vystavit na danou fakturu opravný daňový doklad.

money acceptZápočet přeplatku Pokud má klient přeplatek, je možné z něj uhradit vystavená fakturu nebo její část. Zobrazí se hodnoty Celkový přeplatek klienta a Celkový dluh klienta na faktuře spolu s datem zápočtu.
icon email2Upomínka emailem Umožňuje ručně vystavit upomínku pouze pro tuto konkrétní fakturu. Vystavovanou upomínku je možno zpoplatnit individuálně. Podmínkou zobrazení tohoto tlačítka je neuhrazení faktury po datu splatnosti. Lze využít šablonu z Fakturace Nastavení Šablony Upomínky.
  Potvrdit opravný daňový doklad Potvrzení dobropisu, zaplacené peníze se vrací na účet
icon delete invoiceSmazat potvrzený opravný daňový doklad Smazáním může vzniknout mezera v číselné řadě faktur!
icon email2Odeslat fakturu e-mailem Odeslání vystavené faktury

icon check okOznačit fakturu jako odeslanou

  Nastaveno
   Nenastaveno


Po označení faktury jako odeslané se faktura vyčlení z ostatních faktur určených k hromadnému odeslání.

alert iconExport faktury do POHODY Tímto tlačítkem se exportuje faktura ze systému pro vložení do účetního programu.

icon editPřevést fakturu Převedení faktury na jiného klienta zaevidovaného v systému. Zobrazí se seznam všech klientů, ve kterém je možné vyhledávat podle jména. Faktura se uloží s novými adresnými náležitostmi po stisku Uložit.

 

platbY

Zobrazuje historii plateb dané faktury.

Typ platby Způsob platby, např. Hotovostní platba, Přeplatek (započtení přeplatku)
icon lupa Zobrazí hotovostní doklad

 

historie

Historie akcí k dané faktuře. Logují se veškeré události, úhrada, vystavení dobropisu, platba apod.

 

Log odeslaných emailů

Odeslané emaily k dané faktuře. Z logů serveru odesílatele lze vyčíst status odesílaného emailu (Status odesílatele) a naopak Status příjemce ze strany serveru příjemce. Tím lze zjistit, co se s daným emailem opravdu stalo.

Stornovat hotovostní platbu je nyní možné pouze v případě, že platby nebyly odeslány v FakturacePokladna. Pokud je platba již odeslána, je potřeba vystavit na danou fakturu opravný daňový doklad.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika