Vystavení opravného daňového dokladu

opr dan dokl

 

Zde můžete vystavit opravný daňový doklad (dobropis) na vystavenou fakturu. Lze změnit následující:

 

Označení relevantních položek faktury Označte ty položky, které chcete opravit.

  Nastaveno
   Nenastaveno

Počet Změňte množství u těchto položek.
Od - Do Nastavte datum počátku a konce u těchto fakturovaných položek. Pro účely evidence je dobré těmito daty určovat, od kdy do kdy je služba fakturována.
Přidat do kreditu V případě částečné úhrady faktury je možné přidat uhrazenou částku do kreditu klienta.
Datum vystavení Datum vystavení opravného daňového dokladu
Důvod dobropisování Toto pole musí být vždy vyplněno.
Potvrdit ODD ihned Pokud je tento checkbox zatržen, dobropis se při vystavení automaticky potvrdí.
Peníze budou vráceny na účet Číslo účtu, na který se má vrátit daná částka

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika