Přidat zařízení

Přidání podřízeného zařízení, tedy přímo připojeného k příslušnému routeru.

 

Název zařízení Jméno nebo popis přidávaného zařízení
IP adresa IP adresa zařízení
MAC adresa MAC adresa zařízení
GPS Zadejte přesné souřadnice umístění zařízení, popř. na Google mapě vpravo umístěte červený ukazatel na příslušné místo a souřadnice se doplní automaticky. Pokud chcete, aby se zařízení zobrazovalo v Ostatní Mapa, je potřeba ponechat   Zobrazovat na mapě.
Router Vyberte router z Hardware Routery Všechny, popř. ponechte pole prázdné.
Typ zařízení

Vyberte jednu z přednastavených hodnot.

Přesný typ Vyberte jednu z hodnot nastavených v Hardware Nastavení Konc. zařízení.
SNMP community SNMP community je heslo pro SNMPv1 a SNMPv2. Slouží k vyčítání informací z přidávaného zařízení.
Aktivní odkaz Má-li zařízení nějaké rozhraní pro správu, zde si nastavíte odkaz HTTP nebo Telnet, na kterém služba naslouchá, spolu s Portem.
SSID WIFI AP Název přístupového bodu
Ping size Je možné nastavit velikost pingu na toto konkrétní zařízení.
Poznámka Libovolný text k přidávanému zařízení
Nadřazené zařízení pro Nagios  
Router Slouží k určení logické topologie pro systém Nagios.
Zařízení Slouží k určení logické topologie pro systém Nagios. Např. externě připojené zařízení k sledovanému routeru. K tomuto zařízení pak může být připojen i samotné zařízení.
Oznamovat výpadky pro Nagios Při zaškrtnutí se na zařízení bude sledovat výpadek pro Nagios. Dále zaškrtnutím vyberte skupinu, které bude zaslána informace o výpadku - viz Nastavení Číselníky Nagios Kontakty.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika