Routované sítě

Definice IP rozsahů se provádí v Nastavení Číselníky IP rozsahy.

Aby bylo na router možné připojovat klienty, je nutné mít nadefinované routované IP rozsahy. V hlavičce routeru (Routované sítě) jsou zobrazeny vyčtené sítě, které se na routeru směrují (routing). Tyto sítě lze do systému zadefinovat právě jako tzv. IP rozsahy pro klienty, VoIP a další HW zařízení.

Přehled přidělených IP adres si můžete přehledně zobrazit v Statistiky IP rozsahy.

Přidání IP rozsahu klientovi

Při editaci/přidávání internetové služby klientovi klikněte na + Přidání nového IP rozsahu. Využívá se v případě, když  je potřeba na zákaznický router přeroutovat veřejné adresy, např. pro web servery. Zde je možné zadat rozsah routovaných IP rozsahů. Pokud by tyto rozsahy nebyly v kartě klienta uvedeny, tak by je systém neshapoval a tyto IP adresy by ani nebyly omezovány.

Kolize IP adres

Systém si hlídá kolize IP adres. Neexistuje tedy to, že by stejnou adresu mělo více klientů. Tímto způsobem je možné poměrně snadno vyplnit mezery v rozsahu (volné bloky adres). Pokud tedy máte nastavené automatické přidělování IP adres, systém začne od první volné IP a bude dál nabízet další volné IP adresy až narazí na obsazenou, tak ji přeskočí a nabídne další volnou z další mezery.

Na definovaný rozsah se aplikují určitá pravidla Firewallu. Nejprve se udělá to, že v daném rozsahu se povolí ty IP adresy, které jsou již přiděleny klientům a na zbytek IP z této sítě (rozsahu) se na konci aplikuje DROP. To znamená, že klienti, kteří jsou v zadaní v systému, tak fungují a ostatní se zakážou. Tím se eliminuje připojení nelegálních klientů. Toto defaultní chování lze potlačit tím, že si u routeru vyškrtnete políčko Aplikovat pravidla firewallu.

 

+ Přidání nového rozsahu sítě

 

Síť / maska Masku zadejte bitově prefixem.
Default router IP adresa brány pro daný rozsah, což je většinou IP tohoto routeru.
Popis Vlastní popis/poznámky k novému rozsahu
Přidělovat IP adresu od čísla Přidělování nových IP adres až od této zadané adresy.
Dynamický rozsah DHCP Nastavení pro linuxové routery. U MikroTiku nemá význam (zde musí být DHCP Server aktivní přímo na MikroTiku). Klientům se přidělí IP adresa z tohoto rozsahu bez ohledu na zadanou MAC adresu. Chybně zadané IP adresy mohou způsobit nefunkčnost DHCP.
DHCP option Možnost pro linux flash routery. Je možné přidat nějaké další dhcp nastavení, například DNS server.
Typ IP rozsahu Privátní nebo Veřejný
IP rozsah je pro Určení skupiny, pro kterou je vytvářený rozsah určen.
Přípojný bod SSID
Vyhrazené IP adresy Adresy, které nechcete používat k přidělování adres klientům, jako jsou brána, spec. adresy z rozsahu.

 

Přehled routovaných sítí

 

alert icon Informace o tom, že tato síť není na routeru ručně nakonfigurována a nemohla být vyčtena, tzn. je pouze zapsána v systému.
Počet klientů Klikněte na icon lupa k zobrazení Přidělených rozsahů IP adres na daném routeru
icon edit Editace rozsahu
icon check ko grey Odstranění sítě z rozsahu IP adres pro klienty / zařízení.

 

Nastavení toho, co vše se má vyčítat, provedete v Nastavení Systémové nastavení Mikrotik, ID reading_dynamic_routes. Zde jsou zobrazeny všechny vyčtené routované sítě, které se směrují na tomto routeru. To vlastně kopíruje menu IP/Addresses v MikroTiku. Systém si je automaticky vyčte pomocí SSH nebo API. Pokud je na konci řádku zobrazena ikonka editace icon edit, můžete tento rozsah definovat jako síť pro klienty, modemy nebo jiná HW zařízení.

Pokud si tedy tímto způsobem přidáte vybrané IP rozsahy jako spravované sítě na routeru, budou se volné IP adresy z těchto rozsahů nabízet při zakládání služby Internet. Bez nastavení těchto IP rozsahů nebude možné zadávat klienty!

Jestliže je řádek s routovanými sítěmi podbarven šedou barvou, není možné s touto sítí nijak manipulovat, protože figuruje jako jeden ze zadaných IP rozsahů. Potřebujete-li přeřadit IP rozsahy mezi routovanými sítěmi, je nutné přiřazené IP rozsahy odstranit tlačítkem icon check ko grey (IP adresy přidělené dříve zůstanou zachovány). Pak bude řádek podbarven bílou barvou a zobrazí se tlačítko editace icon edit.

Routované sítě není možné zrušit, protože na základě nich se provádí shaping.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika