Changelog 4.19 beta1

HISTORIE

 • Záložka Statistiky Logger byla přejmenována na Statistiky Historie.
 • Nově je nyní možné si nastavit automatické promazávání Historie, kterou ISPadmin uchovává. Nastavení se nachází v Statistiky Historie Nastavení. Zde jsou vypsány veškeré sekce (s informací o aktuálním počtu záznamů), které se do historie ukládají, a ke každé z nich je možné si uložit počet dnů, po které se mají data uchovávat. Promazávání se spouští 1x denně v nočních hodinách. Kliknutím na Promazat nyní můžete data dle nastavení promazat ihned.
 • Z bezpečnostního důvodu je ve výchozím stavu po updatu tato záložka vypnuta a je potřeba ji povolit v Nastavení Administrátoři Administrátoři.
 • Záložka Logger - OLD nadále zobrazuje starý typ údajů, které budou postupně převedeny do Historie.

Changelog 4.24 beta1

Statistiky

 • Pokud je databáze Historie příliš velká, budete na to upozorněni okamžitě po přihlášení. V Statistiky Historie Nastavení je možné zobrazit záznamy přesahující limit a upravit počet dnů jejich uchovávání.

 

Changelog 4.26 beta1

STATISTIKY

 • Statistiky Stat. klientů Podle připojení: Ke službám typu Internet byly doplněny údaje o tržbách za používání (nepodnikajících osob).
 • Byla přepsána stránka Statistiky IP adresy

Changelog 4.26 beta6

Statistiky

 • Byla upravena fronta neodeslaných SMS (Statistiky Stat. serveru SMS). Nyní se zde zobrazují i SMS zprávy, které nebyly odeslány kvůli nějaké chybě SMS brány (dříve: Ostatní Nástroje > Chyby SMS). Je možné je znovu odeslat nebo smazat.

 

Changelog 4.27 beta1

Statistiky

 • Statistiky Historie Nastavení - U některých kategorií položek bylo opraveno odmazávání, protože nereflektovalo nastavení (nastavený počet dní).

 

Changelog 4.28 beta1

Statistiky

 • Statistiky IP adresy: Při přesunu služby Internet/VoIP se o tom vytvoří záznam.
 • V Statistiky Stat. klientů je nová záložka Souhrn služeb. Najdete zde všechny služby klientů a jejich detaily (název služby, připojen od, pozastaveno, PPPoE jméno, cena, fakturační skupina, klientské číslo, DIČ, jméno klienta). Pro tuto záložku je nutné nastavit práva v nastavení administrátorů.
 • Byla přepsána stránka Statistiky Data.
 • Byla přepsána stránka Statistiky IP telefony.
 • Byla přepsána stránka Statistiky Syslog.
 • Byla přepsána stránka Statistiky Stat. klientů Podle tarifu.

 

Changelog 4.28 beta3

Statistiky

 • V tabulce na stránce Statistiky Stat. klientů Podle připojení je nový sloupec Celkem (leden - červen), který usnadní vyplňování statistik pro ČTÚ.

 

Changelog 4.31 beta1

STATISTIKY

 • Statistiky Historie Historie: Bylo doplněno zvýraznění neodeslaných emailů.
 • Oprava - Informace o odeslání emailu o končící smlouvě se správně uloží do historie.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika