Export faktury (POHODA)

Export faktury ve formátu XML, nutno nastavit v Fakturace Nastavení Obecné, ID export = 1 nebo 3.

Označit faktury jako exportované

  Nastaveno
   Nenastaveno

Při hromadném exportu faktur (Fakturace Faktury Faktury) se takto označená faktura neexportuje z důvodu zamezení duplicit.

pohoda_YYYY_MM.xml soubor stáhněte z ISPadmin.

Nastavení a příprava ekonomického systému POHODA pro import XML

1. na disku je potřeba založit adresář

C:\xml
C:\xml\response

2. je potřeba vytvořit INI soubor pro import
Soubor se nachází v domovském adresáři pohoda Většinou C:\Program files\STORMWARE\Pohoda\je potřeba vytvořit INI soubor xml_imp.ini

[XML]
input_dir=c:\xml
response_dir=c:\xml\response
database=73234222_2007.mdb
check_duplicity=1
format_output=1

kde database je jméno MDB souboru učetní jednotky. Vetšinou je jméno souboru ve formátu ico_rok.mbd. Tento soubor je uložen
v podadresáři Data v domovském adresáři pohody.

3. V adresáři C:\xml\ je potřeba vytvořit importovací script pohoda.bat
Soubor vypadá následovně:

"C:\Program Files\STORMWARE\Pohoda\Pohoda.exe" /XML "Admin" "xx" "C:\Program files\STORMWARE\Pohoda\xml_imp.ini"

Zde "Admin" nahradit platným uživatelským jménem do pohody
Zde "xx" nahradíme platným uživatelským heslem do pohody

4. Uložit vygenerovaný XML soubor do adresáře C:\xml\

5. Spusíme soubor pohoda.bat. Tím se spustí POHODA a provede se import.

6. V adresáři C:\xml\response\ je soubor s výsledkem zpracování

7. Tímto je export faktur do pohody dokončen

Import do systému POHODA

Importujte podle aktuálního postupu v ekonomickém systému POHODA. (zde je příklad postupu při importu)

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika