Pozastavení služby

Funkce pozastavení služby slouží k dočasnému zablokování služby, aniž by muselo dojít k fyzickému zásahu do instalace nebo ruční úpravě konfigurace routeru.

Pozastavená služba znamená, že klient nemá přístup na internet. Pozastavená služba se zobrazuje podbarvená(Kontakty, Internet, Aktivní služby).

Pozastavenému zákazníkovi se při pokusu o zobrazení webové stránky zobrazí pouze Vámi definovaná informační stránka. (Zde také informace o základním nastavení a historii pozastavení).

I když bude klient takto pozastaven, fakturace služby běží dále, tak jako by byl stále připojen. Jedná se o druh penalizace za porušení platební morálky vůči dodavateli služby nebo porušení smluvních podmínek. Je však vhodné mít tuto situaci ošetřenou přímo ve smlouvě (včasné neuhrazení faktury, překročení dlužné částky, rozesílání spamu, porušování autorského zákona...).

Pozastavení služby je možné provést třemi způsoby:

 

Provádí se v Kartě klienta u konkrétní služby.

Důvod pozastavení Systém umožňuje rozlišit důvod pozastavení služby. Těmito důvody jsou: Neuveden, Neplatič, Neregistrovaný a nastavitelné profily 1 až 9. Každý z důvodů má svojí www stránku, která se dotčenému klientovi zobrazí při přístupu na internet. Stránky se nastavují v NastaveníInfo page
Pozastavit službu i fakturaci Standardně se při pozastavení služby tato služba dále fakturuje. Zaškrtnutím volby je možné pozastavit i fakturaci, navíc je možné určit datum OD-DO pro pozastavení služby i fakturace. Příklad využití: dlouhodobá hospitalizace klienta.
Opakování V případě opakovaného pozastavení služby a fakturace se bere výše vyplněné datum OD-DO. Příklad využití: Klient jezdí pravidelně na prázdniny mimo domov.

alert icon  Pokud máte nastaveno automatické pozastavení služby fakturačním modulem, bude zde modul fakturace propisovat pozastavení automaticky s důvodem Neplatič. Pro opětovné spuštění klienta je tedy nutné deaktivovat políčko Pozastavit službu  .

 

Provádí se pomocí nastavení parametrů v Fakturace Nastavení Obecné:

pozastavit_neplatice
V případě nastavení 1 se aktivuje automatické pozastavování klientů fakturačním modulem. Podle údajů zpracovávaných modulem fakturace je systém schopen zcela automaticky pozastavit právě ty klienty, kteří mají špatnou platební morálku. Modul fakturace monitoruje dvě situace:

  • neuhrazení faktur po určité době po splatnosti, ID pozastavit_po_splatnosti nebo
  • překročení minimální dlužné částky tj. ID pozastavit_neplatice_min_castka.

Hodnota 0 automatické pozastavování deaktivuje. Pokud toto nastavení deaktivujete v době, kdy jsou někteří zákazníci pozastaveni, jejich pozastavení se zruší do doby, než jej opět aktivujete.

alert icon Doporučujeme využívat tuto funkci až v době, kdy jste si jisti správným nastavením fakturačního modulu a všech routerů, aby nedocházelo k pozastavení klientů z důvodu chybné konfigurace.

pozastavit_neplatice_min_castka
Minimální dlužná částka nutná pro pozastavení klienta. Doporučujeme nastavit částku o korunu nižší, než je cena nejlevnějšího tarifu. Tímto předejdete situaci, kdy zákazník bude dlužit platbu za celý měsíc, a přitom by dále využíval poskytované služby.

pozastavit_po_splatnosti
Počet dnů po splatnosti určuje dobu, po jejímž uplynutí budou neplatící zákazníci automaticky pozastaveni. Běžně nastavovaná hodnota je 14 dní, někteří ISP však zadávájí i 3 dny. Ve výsledku se tedy vystaví faktura za službu ke konkrétnímu dni, poté běží standardní doba splatnosti faktury a teprve po uplynutí této doby se odpočítává zde zadaný počet dnů pro odpojení.

Před uplynutím doby nutné k pozastavení má klient stále možnost zaplatit dlužnou částku po splatnosti.

Jestliže klient neuhradí dlužnou částku do data splatnosti faktury, stává se neplatičem a po uplynutí zadaného počtu dní mu systém automaticky zakáže přístup na Internet. V případě, že se tak stane, má klient možnost přistupovat pouze na povolené stránky (např. banky).

 

Provádí se pomocí nastavení tarifu v Nastavení Tarify Internet:

Datové limity (v GB)
U každého FUP (1 až 4) lze nastavit automatické pozastavení (Pozastavit ) namísto pouhého Snížit rychlost.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika