Tvorba klientského čísla

Při vytváření nového kontaktu systém nabídne první volné klientské číslo. Je vhodné používat číselnou řadu začínající aktuálním rokem, tedy 2009 nebo 09. Při zadání dalšího klienta bude nabízené číslo o jedna vyšší. Klientské číslo lze také samozřejmě zvolit individuálně, například u připojování dříve zrušeného klienta.

V systému je možné nastavit ruční nebo automatické přidělování identifikačních klientských čísel. Ruční zadávání se používá zejména, když si přejete zachovat klientská čísla shodná s předchozím systémem. Další možnost využití ručního zadávání je vedení určitých řad klientských čísel například podle roků. Pokud při přidávání klienta ručně zadáte jeho klientské číslo, při následném zadávání dalšího klienta již bude předvyplněno nové číslo o jedna vyšší. Nově přidaní klienti tedy mohou být snadno označeni čísly: 20090001, 20090002, 20090003, atd. Značení zákazníku tímto způsobem tedy na první pohled napoví, kdy byl konkrétní zákazník připojen. V neposlední řadě si tímto také zpřehledníte řazení v různých obrazovkách s přehledy uživatelů. Ruční zadání klientského čísla využijete i v případě, kdy znovu zadáváte již dříve odpojeného klienta a přejete si přiřadit mu stejné číslo jako to předešlé, což je vhodné pro procházení historie a dříve vystavených dokladů.

Pokud necítíte potřebu zabývat se předešlými způsoby přidělování klientských čísel, můžete zvolit automatické přidělování klientských čísel a systém se o vše postará automaticky. Tato volba eliminuje možnost lidské chyby (zadávací políčko na formuláři bude skryto). Nastavení klientských čísel můžete definovat v NastaveníSystémové nastaveníObecné, ID typ_klient_number. Tuto položku lze kdykoliv změnit a oba způsoby tak kombinovat.

kolize

V případě že používáte ruční zadávání, může nastat kolize klientských čísel. Systém si ale automaticky hlídá kolize klientských čísel tak, aby bylo každé číslo vždy jedinečné a kolize nahlásí. Každá změna klientského čísla je navíc zaznamenána v kartě klienta v menu Historie.

Pokud jste zvolili automatické doplňování klientských čísel, nemůže ke kolizi klientských čísel nikdy dojít. Systém ale i nadále hlídá kolize variabilních symbolů (nebo dle nastavení fakturace i specifických symbolů) tak, aby byly vždy přiřazeny pouze jednomu kontaktu.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika