Přijmutí hotovostní platby

karta klienta fakturace hotovostni platba

přidat platbu Klikněte u každé faktury (řádky), kterou chce klient platit. Fakturu je možné uhradit i částečně (vepsáním jiné částky).
Vložit do peněžního deníku?

  Nastaveno
   Nenastaveno


Přidání platby do Fakturace Peněžní deník
Poznámka Poznámka k hotovostní platbě.
Další položky Během hotovostní platby může dojít k prodeji dalšího zboží (např. klient je na provozovně a zakoupí si UTP kabel).
Číslo hotovostního dokladu Systém automaticky čísluje příjmové hotovostní doklady, číslo je možné změnit pouze v případě nastavení Fakturace Nastavení Obecné, ID hotovostni_doklad_rozdeleni = 1.
Přidat do kreditu Pokud platba přesahuje aktuální dluh, přidá se přesahující částka do kreditu klienta - do přeplatků.
Datum vystavení Datum vystavení hotovostního dokladu. Přednastavený je aktuální datum, který lze změnit.
Evidovat tržbu v EET Pokud jste provedli správně nastavení ve Fakturace Nastavení EET, tak se Vám jako další možnost objeví položka Evidovat tržbu v EET. Pokud zvolíte Neevidovat, tak nedojde k odeslání dat na server správce daně. Pokud naopak zvolíte Evidovat tržbu v EET, tak k odeslání dat dojde, ale jako první si ještě musíte vybrat provozovnu a pokladnu. 
Provozovna EET Zde si vyberete provozovnu.
Pokladna EET Zde si vyberete pokladnu.

 

Přijmout - uložení platby - v horní části fakturační obrazovky se zobrazí Platba přijata icon printVytisknout doklad icon lupaZobrazit doklad

Podobu hotovostního dokladu lze zvolit v Fakturace Nastavení Obecné, ID hotovostni_doklad. Doklad se skládá ze dvou shodných částí, z nichž si jednu část ponecháte a tu druhou dostane platící zákazník. Možnosti jsou:

klasický hotovostní doklad zjednodušený hotovostní doklad

Platba bude nyní zobrazena v sekci Hotovostní platby klienta.

Na hotovostním dokladu není uvedeno DPH

Jestliže zákazník hradí fakturu hotově, na hotovostním dokladu není uvedena DPH. Na hotovostním dokladu není DPH zobrazeno z jednoduchého důvodu, daň je totiž uvedena přímo na vystavené faktuře. Kdyby bylo DPH znovu uvedeno i na hotovostním dokladu, tak by si jej zákazník mohl opět zadat do svých nákladů a to by bylo chybné.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika