Vystavení samostatné faktury

 

Vystavení samostatné faktury


Vystavení samostatné faktury je uspořádáno do těchto bloků:

 

Hlavička faktury


Základní nastavení pro vystavení faktury.

Dodavatel

Fakturační skupina, ve které se klient nachází, se předvyplní automaticky. Je možné ji však změnit.

Typ úhrady

Způsob provádění plateb klientem za vystavené faktury. Typy úhrady se nastavují v FakturaceNastaveníČíselníkyTyp úhrady.

Reverse charge Při zaškrtnutí tohoto políčka se v části Fakturace služeb zobrazí pouze ty služby, které mají v nastavení reverse charge.

Vystavit zálohovou fakturu Faktura bude vystavená jako zálohová.

Označit fakturu jako odeslanou

  Nastaveno
   Nenastaveno


Po označení faktury jako odeslané se faktura vyčlení z ostatních faktur určených k hromadnému odeslání.

Zaslání faktury pozemní poštou

Zaslání faktury pozemní poštou může být zpoplatněno cenou podle Fakturace Nastavení ČíselníkyTypy plateb, systémový kód 001. Pokud je u tohoto kódu cena > 0, na každou vygenerovanou fakturu se přidá položka Zaslání faktur pozemní poštou. Pokud je cena = 0, položka se nepřidá.
V případě potřeby lze nastavit i individuálně pro klienta v Kartě klienta (Fakturační údaje - Individuální cena).

Pokud má klient nastavenu tuto volbu, každá vystavená faktura se zařadí mezi další, které se budou později tisknout a odesílat pozemní poštou.

Číslo faktury /VS: Identifikační číslo faktury z určité číselné řady. Berte na vědomí, že změna této položky ovlivní číslování později vystavovaných faktur. Pro číselnou řadu lze zvolit používání buď variabilního, nebo specifického symbolu.

Je možné prohodit variabilní a specifický symbol. Nastavuje se v Fakturace Nastavení Obecné, ID vs_ss_exchange.


Datum vystavení Defaultně se nastaví aktuální datum. Je možné vybrat jiné.
Zdanitelné plnění

Datum, kdy je plátce DPH, který uskutečňuje zdanitelné plnění, povinen přiznat DPH na výstupu a naopak, kdy je plátce, který zdanitelné plnění přijímá, oprávněn uplatnit odpočet daně.

Datum splatnosti

Počet dní na zaplacení faktury. Nastavuje se pro celý systém v Fakturace Nastavení Obecné, ID splatnost_faktur.


Popř. je možné datum individuálně změnit.

 

Fakturace služeb


Výběr měsíců pro fakturování služeb klienta. Měsíce lze označit individuálně, popř. označením políčka pod číslovkou roku se označí celý daný rok.
Je zde zobrazeno období, ve kterém je služba pozastavena a v tomto období není možné službu vyfakturovat.

 

Průběžné položky


Pokud má klient průběžné položky, je možné je vyfakturovat. Zde vyberte, kterou z položek chcete vyfakturovat.

 

Další položky na faktuře


Přidání dalších položek na fakturu. Zde je možné přidávat nebo ubírat řádky kliknutím na + nebo -.

 Šablony položek K faktuře je možné přiřadit další položky na faktuře pomocí výběru šablony, které se nastavují v Fakturace Nastavení Šablony Šablony faktur
Název Název přidávané položky
MJ Měrná jednotka položky, např. "hod.", "ks"
Sazba DPH % DPH sazba položky, přednastavena je sazba z Fakturace Nastavení Obecné, ID dph.
Počet MJ Počet měrných jednotek v položce
Cena MJ s DPH Cena za položku s DPH. Další 3 políčka systém vypočte podle zadaných údajů.
Předkontace

Rozúčtování položek pro potřeby podvojného účetnictví. Nastavuje se v Fakturace Nastavení Předkontace.

Reverse charge Pokud je při fakturaci zaškrtnuta položka reverse charge (přenesená daňová povinnost), je potřeba zvolit kód předmětu plnění. Tento kód je pak použit pro kontrolní hlášení DPH.

Celkem
Celková částka faktury se zaokrouhluje podle nastavení v Fakturace Nastavení Obecné, ID price_rounding.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika