Zadávání adresy

ISPadmin - Správa klientů

Zadání adresy je možné provést těmito způsoby:

ADresní místa

Na základě požadavku ČTÚ jsou do systému implementovány adresní místa. Adresní místo se skládá z těchto políček: Město, PSČ (povinná pole) a Ulice, Číslo domu, Byt, Patro, GPS, Okres a Stát (nepovinná pole). Při zadávání města, ulice a čísla domu systém napovídá dané možnosti a kliknutím možnost potvrdíte. Je-li adresa zadána správně, políčka se zvýrazní zelenou barvou. Je-li naopak adresa zadána špatně nebo není daná adresa obsažena v nabízených adresách, je obarvena červeně.

icon info2 Začněte zadáváním města nebo ulice (pokud jsou). Po vložení prvních pár písmen Vám systém napoví. Z nabízených výsledků vyberte požadovaný.
Pokud píšete ulici, můžete po jejím napsání stisknout mezerník a napsat číslo domu. Pokud vyberete konkrétní adresu, systém automaticky doplní všechna požadovaná pole.

Celá správně zadaná adresa vypadá jako na obrázku v úvodu.

 

Pokud je adresa správně zadaná podle předchozího bodu, systém automaticky umístí červený ukazatel na správné místo do mapy. Pokud při zadávání adresy potřebujete přiblížit mapu podle Vámi zadaných údajů, klikněte na Najdi nad obrázkem Google mapy.
Dále je možné červeným ukazatelem pohybovat po zobrazené mapě a umístit jej na přesnější místo, přičemž se automaticky doplní GPS souřadnice.
Pokud chcete, aby se klient zobrazoval v Ostatní Mapa, je potřeba ponechat   Zobrazovat na mapě.

ARES

Pokud se jedná o podnikatelský subjekt, vyplňte pole a stiskněte icon lupa disARES. Pokud je subjekt nalezen, nabídne nalezené údaje, které po stisknutí Použít u korespondenční adresy nebo Použít u fakturační adresy předvyplní do příslušných polí, tj. Jméno uživatele, Ulice, PSČ, Město, IČ a DIČ.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika