Test spojení na router - Update konfigurace

Hardware Routery Všechny

Proveďte kliknutím na router updateUpdate všech routerů (otestování spojení na všechny routery), popř. otestujte pouze daný router kliknutím na router update Update konfigurace routeru.

 

Základní test je dostupnost - Ping. Pokud má router aktivní služby SNMP ve verzi v1, SSH, nebo API, otestují se také. V případě že jsou na routeru nastavené nějaké samostatné Queue Trees, ověří se i jejich nastavení.

Náhled obrazovky Test spojení spolu s výsledky SNMP dat vyčtených z připojeného zařízení. SNMP data jsou ve své neupravené verzi výstupu.

600px Test1

Takto vypadá neúspěšný test spojení. Zřejmě bude potřeba nastavit či zkontrolovat přihlašovací údaje.

600px Test2

Ukázka ověření jednotlivých Queue Trees, pokud jsou na routeru nadefinovány.

600px Test3

 

 

ISPadmin automaticky propisuje rozdílové konfigurace na routery periodicky každých 5 minut.

icon info2 Ruční update konfigurace routerů Mikrotik je také možné spustit příkazem z prostředí příkazové řádky: /usr/local/script/ispadmin/update_conf.pl. Například potřebujete-li z důvodu odlazení konfigurace provést aktualizaci nastavení okamžitě.

Pohodlnější a přehlednější způsob ruční aktualizace konfigurace však je pomocí ikony router update přímo z webového rozhraní. Kliknutím na ikonu se otevře nové okno, ve kterém je zobrazen průběh aktualizace routeru.

V případě, že je v Nastavení Systémové nastavení Mikrotik, ID qt_debug=1, tak se zde zobrazí i kompletní seznam příkazů, které se do Mikrotiku "posílají" přes API nebo SSH. Díky tomu je možné v případě problému zjistit nesrovnalosti při propisování příkazů do Mikrotiku. V případě použití API je u každého posílaného příkazu zobrazen stav, zda byl úspěšně proveden nebo zda došlo k chybě. Při použití SSH toto není možné, protože SSH nevrací chybové stavy.

Podmínkou zobrazení ikonky router update je aktivní stav routeru. Dále router nesmí běžet v režimu monitorování, ve kterém se konfigurace ze zařízení pouze vyčítají, ale nikdy se nepropisují. Pro správnou funkci, stejně jako v případě automatické aktualizace, musí být v nastavení Mikrotiku IP / Services aktivováno komunikační rozhraní SSH a případně také API.

Update konfigurace qt_debug=1

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika