Nefungující binární zálohy routerů MikroTik

Nejčastější chybové hlášky, které se týkají binárních záloh jsou:

 

 • Mikrotik ERR: Failed to save system configuration backup
  Mikrotik ERR command: /system backup save name="ispadmin"
  Pokud nastane problém, že se Vám binární zálohy neukládají, nejprve ověřte, že účet, pod kterým systém ISPadmin spravuje konfiguraci routeru, má právo FULL. Pokud nemá toto právo, není možné binární zálohy používat.
 • scp timed out while trying to connect to ip_address
  Tato chyba naznačuje, že ISPadmin se nemůže správně přihlásit na router pomocí SSH. Ověřte tedy SSH přístup ručně. V případě, že ruční přihlášení na SSH routeru proběhne v pořádku a binární zálohy se i přesto neprovádí, problém je pravděpodobně se spojením přes SCP. Po reinstalaci OpenSSH klienta se binární zálohy budou provádět správně. Je proto potřeba provést reinstalaci OpenSSH serveru příkazem:

  apt-get remove openssh-client; apt-get install openssh-client openssh-server ssh


Více informací o zálohách routeru naleznete v článku Ostatní Zálohy Routery.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika