Instalační modemy

Existují 2 různé postupy pro přidávání kabelových klientů:

  • Pokud se jedná o klienta kabelové televize, tak se po jeho přidání do služby Internet automaticky vytvoří bootovací konfigurační soubor s nastavením správné rychlosti. Při instalaci u klienta stačí pouze připojit kabelový modem a ten nabootuje. Poté se automaticky nastaví konfigurace sítě přes DHCP a tím je instalace ukončena.
  • Instalaci kabelových klientů je možné provádět ještě druhým způsobem. Modem se přidá do tzv. instalačních modemů. Tímto se vytvoří bootovací soubor pro modem, který nabootuje kdekoliv na síti (že jde o instalační modem systém pozná podle MAC adresy). Počítač připojený přes tento "instalační modem" se sice připojí k síti, ale je možné se přes webový prohlížeč dostat pouze do administrace ISPadmin, protože dostane IP z rozsahu IP adresy pro instalaci modemů a klientů. Po přihlášení do administrace ISPadmina se do systému přidá klient, nastaví se IP adresa a ostatní údaje. Modem se potom automaticky do pěti minut rebootuje a klient dostane na PC novou IP adresu. Po tomto restartu je připojení plně funkční.

 

 

Při přidávání instalačního modemu je nejdůležitější zadat správnou MAC (Media Acces Control) adresu modemu. Je to unikátní hardwarová adresa. Každé zařízení by mělo mít již z výroby tuto jednoznačnou adresu nastavenu. Prostřednictvím ní ISPadmin pozná, že se jedná o instalační modem a bude se k němu tak chovat viz. popis použití instalačních modemů výše.

Dále je možné zadat popis, který si můžete zvolit libovolně k odlišení jednotlivých instalačních modemů.

 

Instalovat

Slouží k přidání klienta - viz Přidání nového kontaktu.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika