Changelog 4.10 beta1

PORTÁL KLIENTA

 • V klientském portálu je možné zobrazit smlouvu ve formátu PDF. Aby se smlouva zobrazila v portálu, tak je nutné v kartě klienta v menu "Smlouvy" označit tuto smlouvu pro zobrazení kliknutím na příslušnou ikonu ve sloupci "Zobrazit v KP".

Changelog 4.16 beta1

PORTÁL KLIENTA

 • Kompletně přepsaný Portál klienta.
 • Vzhled je nastaven do defaultního zobrazení. Jediné, co bylo možné přenést z předchozí verze, je logo. Pokud bylo nastaveno správně, mělo by být funkční i v nynějším novém klientském portálu.
 • Barevné rozlišení je nyní v červeném (red) zobrazení a jsou k dispozici další přednastavené barevné profily blue, green a orange. Mezi nimi je možné přepínat v Nastavení Syst. nastavení Portál klienta, pomocí ID "tech_support_theme" (nově ci_skin_theme).
 • Přihlášení do klientského portálu z externího přihlašovacího formuláře je i nadále možné, jen je potřeba změnit odkaz po odeslání na http://domain.where_is_ispadmin_client_interface/sign/?do=signInForm-submit
 • Jak si nastavit Klientské rozhraní
 • Klíče (ID) byly zcela přejmenovány. Nově začínají ci_ (client interface) a lépe vystihují podstatu nastavovaného klíče. Popis ke klíčům zůstal nezměněn.
 • Nově je možné si nastavit počet měsíců zpětně pro zobrazování faktur v Klientském portálu. Nastavení se provádí v Nastavení Syst. nastavení Portál klienta, pomocí ID ci_display_invoices_for_the_last_x_months.

Changelog 4.16 beta3

KLIENTSKÝ PORTÁL

 • Byly přidány nové parametry pro nastavení Portálu klienta:
  • ci_display_payment_details_tab - Zobrazit tabulku Rozpis plateb v Klientském portálu
  • ci_display_balance - Zobrazit informace o zůstatku v Klientském portálu

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika