Změna číselné řady pro fakturaci

Změna číselné řady pro fakturaci se typicky provádí na Nový rok, případně následný den. Zde uvedený příklad je platný pro přechod z roku 2017 na 2018.

icon info2 Jak nastavit číslování faktur

Hromadné generování faktur

Při první fakturaci v roce 2018 je nutné nastavit novou číselnou řadu. Při vystavení faktur je potřeba přepsat políčko Počáteční číslo faktury: v Fakturace Faktury Faktury například na 2018000001. Tím se automaticky vytvoří nová číselná řada pro rok 2018.

alert icon  Nová číselná řada pro zvolenou fakturační skupinu musí být vyšší než nejvyšší použité číslo faktury u dané fakturační skupiny. Pokud by byla nová číselná řada nižší, systém by při dalším vystavení použil nejvyšší číslo faktury a to by navýšil o +1.

U většiny případů je potřeba změnit pouze číslo roku. Např. z řady 2017XXXXXX na 2018XXXXXX.
Pokud by stará číselná řada byla např. sedmimístná 217XXXX, musí být nová řada vždy vyšší.
Buď 218XXXX a nebo o celý řád XXXXXXXX (osmimístná).

 

Vytvoření samostatné faktury pro klienta

K nastavení nové číselné řady může dojít i vytvořením samostatné faktury pro individuálního klienta. Pokud tedy vystavujete u klienta samostatnou fakturu, je potřeba stejným způsobem změnit Číslo faktury v Kartě klienta, Fakturace - icon create invoice Vystavit fakturu


S výše uvedenou změnou číselné řady pro fakturaci mohou souviset i následující témata:

Přeplatky

Pokud zahrnujete přeplatky do DPH (Fakturace Nastavení Fakt.skupiny), je potřeba v sekci Přeplatky změnit políčko Počáteční hodnota číselné řady započtených přeplatků do DPH (daň. doklady): podle stejné logiky.

Hotovostní platba klienta

Pokud používáte číslování hotovostních dokladů pro platby klientů v závislosti na fakturačních skupinách (nastavení v Fakturace Nastavení Obecné, ID hotovostni_doklad_rozdeleni = 1), je potřeba změnit Číslo hotovostního dokladu v Kartě klienta, Fakturace - icon money acceptPřijmout platbu v hotovosti.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika