Jak nastavit číslování faktur

 

Na této stránce naleznete rady, jak vhodně a správně nastavit číslování faktur:

 

 1. Dvě různé faktury nesmí mít stejné číslo. Čísla faktur jsou unikátní, aby se daly jednotlivé faktury jednoznačně identifikovat a dohledat.

 2. Doporučená maximální délka čísla faktury je 10 znaků. Toto doporučení vyplývá ze skutečnosti, že banky i ekonomické programy převážně počítají s tím, že na faktuře má VS nebo SS maximálně 10 znaků.

 3. Formát číselné řady si může uživatel zvolit dle svých potřeb, ale je nutné ho dodržovat.

 4. Výchozí hodnotu čísla faktury pro danou fakturační skupinu si uživatel nastaví při generování faktur v poli Počáteční číslo faktury / SS (resp. Počáteční VS)*.

  * Poznámka: To, jak je při generování faktur relevantní pole označené (buď Počáteční číslo faktury / SS, nebo Počáteční VS), závisí na nastavení klíče vs_ss_exchange v FakturaceNastaveníObecné. Pokud je hodnota = 0, tak je označené jako Počáteční VS. Pokud je hodnota = 1, tak je označené jako Počáteční číslo faktury / SS.

 5. Pro každou fakturační skupinu se používá vlastní číselná řada.

  Např.:

  1. fakturační skupina: Počáteční číslo faktury / SS (resp. Počáteční VS): 2018100001
  2. fakturační skupina: Počáteční číslo faktury / SS (resp. Počáteční VS): 2018200001

 6. Pokud je to jen trochu možné, tak by měla být číselná řada nepřetržitá, tedy bez mezer. Nemělo by tedy docházet k tomu, aby po faktuře číslo 2018100001 následovala 2018100003.

 7. Pokud je jako výchozí hodnota zadáno číslo 2018000001, tak toto číslo dostane první faktura a další generované faktury v dané fakturační skupině dostanou vždy číslo poslední faktury navýšené o 1.

 8. Změna číselné řady se zpravidla provádí při přechodu na nový fakturační rok. Např. v roce 2017 se faktury vedly v řadě od 2017000001, v roce 2018 se budou vést v řadě od 2018000001.

 9. Nová číselná řada pro zvolenou fakturační skupinu musí být vždy vyšší než nejvyšší použité číslo faktury u dané fakturační skupiny. Pokud by byla nová číselná řada nižší, systém by při dalším vystavení použil nejvyšší číslo faktury a to by navýšil o 1.

 10. Na dodržování nastavených číselných řad je nutno dbát nejen při hromadném generování faktur, nýbrž i při vystavování faktur samostatných.

 icon info2 Změna číselné řady

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika