Generování upomínek

Upomínky jsou automaticky generovány systémem každý den v hodinu určenou v ID reminder_send_hour. Vygenerují se pouze upomínky vyhovující pravidlům zadaným v jednotlivých šablonách. Pokud vytvoříte novou šablonu upomínek, bude se její aplikace vztahovat pouze na faktury klientů, které přesáhnou dobu splatnosti teprve až v době její existence. Pro faktury jejichž doba splatnosti přesahuje tu než je nastavena v šabloně, se automatické upomínky generovat nebudou.

Pokud tedy vytvoříte šablonu upomínek na pět dní po splatnosti, každý následující den v určenou hodinu se provede kontrola všech faktur s překročenou dobou splatnosti a u těch, které budou mít dobu po splatnosti právě pět dní, budou upomínky řádně vygenerovány. Pokud však některé faktury mají dobu splatnosti překročenu například o deset dní, upomínky vygenerovány nebudou, protože v době, kdy byly právě tyto faktury pět dní po splatnosti, šablona ještě neexistovala. Můžete však založit další šablonu upomínek s dobou splatnosti patnáct dní, která tyto faktury již zpracuje.

 

icon info2 Pokud si nepřejete konkrétního klienta obesílat upomínkami (např. VIP klienta), odznačte políčko Neposílat upomínky automaticky v jeho Kartě klienta.

icon info2 Ruční generování upomínek

icon info2 Zaslání individuální upomínky

 

 

 • Automatické upomínky se generují 1x denně v určený čas.
 • Systém prohledá šablony, u kterých je nastaveno Odesílat automaticky mailem nebo smskou.
 • Systém prohledá faktury, které jsou po splatnosti tolik dní, kolik je v šablonách uvedeno.
 • Najde-li systém takovou fakturu, zkontroluje, jestli je zákazníkovi povoleno posílat automatické upomínky a jestli klient dluží více než minimální částku pro odeslání upomínky Fakturace Nastavení Obecné, ID request_for_pay_min_amount.
 • Dále klient musí mít uvedenou emailovou adresu a jeho zařazení (fakt. skupina, stav, skupina) musí odpovídat šabloně upomínky.
 • Jsou-li všechny podmínky splněny, upomínka se odešle a zapíše se do Karty klienta / Historie / E-maily / Automatické upomínky. Všechny upomínky jsou uloženy v Fakturace Upomínky Historie.

 

Fakturace Nastavení Obecné

reminder_send_hour V kolik hodin se budou odesílat automaticky generované upomínky.
request_for_pay_min_amount Minimální dlužná částka, při které se generuje automaticky upomínka. Pokud je dlužná částka nižší, tak se upomínka nevygeneruje a nepošle.
reminder_mail_copy Emailová adresa pro zasílání kopie automaticky generovaných upomínek. Pokud je tato emailova adresa vyplněna, tak se všechny automatické upomínky odesílané klientům posílají v kopii i na tento email.
reminder_additional_item_desc Popis průběžné položky vytvořené při generování upomínky, která se přidá v případě zpoplatnění odesílané upomínky.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika