Zálohové faktury

Zálohová faktura (nebo také Výzva k platbě) je nedaňovým dokladem. Je to informace pro klienta, že má zaplatit za službu (-y). Nastavuje se pro každou fakturační skupinu zvlášť.

Nastavení

Fakturace Nastavení Fakt.skupiny, sekce Zálohová faktura, Vystavovat zálohové faktury  

Zálohová faktura se vystaví všem klientům nehledě na nastavení jednotlivých klientů. Pokud není vystavování zálohových faktur nastaveno u fakturační skupiny, je možné toto nastavení nastavit pro jednotlivé klienty.

Název pro zálohové faktury (Výzva k platbě) Text v hlavičce faktury (Používájí se převážně texty "Výzva k platbě" nebo "zálohová faktura")
Dodatek na zálohové faktuře Text uvedený v dodatku zálohové faktury (př. "Po úhradě výzvy k platbě Vám bude systémem automaticky zaslána řádna faktura na Váš email $EMAIL$")


Fakturace Nastavení Obecné

proforma_automatic_send Po úhradě zálohové faktury je možné odeslat řádnou fakturu. Zde je možné zvolit, zda má být řádná faktura odeslána popř. kam.
proforma_invoice_number 0: Zálohová faktura má stále stejné číslo
1: Zálohová faktura má pokaždé jiné číslo (Pro klienty s trvalým příkazem je vhodné použít volbu 0)
proforma_mail_copy Pokud je v proforma_automatic_send nastaveno 2 nebo 3, tak je zde možné nastavit email, na který chodí kopie řádných faktur.
proforma_prefix Pokud klient nemá zadáno klientské číslo, tak je potřeba nastavit prefix pro vygenerování VS na zálohové faktuře. Prefix musí být ve formátu NNN kde N je číslo 0-9.

 

Funkčnost

Pokud je vystavovaní zálohových faktur zapnuto, systém vždy jako první vystaví zálohovou fakturu (výzvu k platbě). Zálohová faktura (výzva k platbě) však není žádný daňově uznatelný doklad, je to pouze papír s informacemi o tom, jakou částku a pod jakým VS a SS má klient zaplatit. Pokud je zálohová faktura (výzva k platbě) uhrazena, systém automaticky vystaví řádnou fakturu, kterou dle nastavení odesílá klientovi. Pokud však klient má nastaveno zasílání faktur pozemní poštou nebo nemá uveden email nebo má vypnuté zasílání faktur emailem, tak systém pošle toto oznámení na email uvedený v záložce FakturaceNastaveníObecné, ID billing_mail.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika