Rozhraní pro techniky

Pro řízení plánu techniků nejen větších společností je k dispozici speciálním rozhraní pro techniky, kteří nebudou mít plný přístup do systému, ale budou mít pouze přístup do svého rozhraní, kde uvidí naplánovanou práci s potřebnými informacemi pro vykonání přidělených úkolů.

V plné instalaci ISPadmin nastavte přístupy do rozhraní pro techniky v Nastavení Administrátoři Technici.

V sekci Práva určete, k jakým záložkám a možnostem má jednotlivý technik přístup.

Přihlášení do rozhraní pro techniky probíhá stejně jako přihlášení do plné instalace ISPadmin s použitím nastaveného uživatelského jména a hesla.

Po přihlášení se zobrazí, pokud jsou v Právech povoleny, tyto záložky:

 

Úkoly

Úkoly přidělené přihlášenému technikovi. Pokud je k úkolu přiřazena i nějaká služba klienta, tak se zobrazí její název, IP adresa, MAC apod. (u služby Internet ještě navíc detailní grafy přenosů icon graph).

icon edit Editace úkolu

Zobrazují se Smlouvy a Přiložené dokumenty, které administrátor přidávající úkol do ISPadmin, přiložil k úkolu. Technik může vyplnit Poznámku a   Uzavřít úkol. Pokud byly při plánování byly požadovány dokumenty, musí je technik při uzavírání úkolu vložit do pole Požadované dokumenty.

 

Klienti

V této záložce lze vyhledávat fulltextem s nastaveným minimálním počtem znaků. Pokud má technik povoleno Přijmout hotovostní platbu, může kliknutím na icon money accept přidat platbu ke konkrétní neuhrazené faktuře.

 

Pokladna

Zde je možnost vidět seznam hotovostních plateb přijmutých přihlášených technikem.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika