Zabezpečení systému ISPadmin

1. ISPADMIN


1.1 NastaveníSyst. nastaveníZabezpečení

 • Klikněte na Aktivovat
 • Maximální zabezpečení = řádek Globálně vše s icon check ko (tzn. deaktivováno). Používáte-li klientský portál, je potřeba zde povolit. (HTTP 80 = icon check ok)
 • Zadat zde pouze povolené IP adresy (rozsahy) a patřičné porty (důležité pro support je zanechat povoleny IP adresy s poznámkou ISPadmin support, to jsou adresy, ze kterých je zajišťována vzdálená technická podpora v případě požadavku)

 

1.2 NastaveníAdministrátořiAdministrátoři

 • Povolit konkrétním administrátorům přístup přihlášení přes webové rozhraní pouze z určitých IP adres

 

1.3 NastaveníSyst. nastaveníZálohování

 • Zálohování systému  
 • Pod nadpisem je aktuální informace o posledním zálohování (např.2.12.2015 - Zálohování proběhlo v pořádku)
 • Zálohování Serveru: doporučené nastavení je Plná záloha = Týdně a Počet archivovaných záloh systému alespoň 3. Po každém úspěšném zazálohování je odeslán email na systémový email uvedený v Nastavení Syst. nastavení Obecné, ID admin_email
 • Zálohování Routerů: všechny routery se zálohují textově, u routerů typu mikrotik je možné zapnout navíc i binární zálohy
 • Ukládání na FTP: doporučujeme, je velmi důležité mít i zálohy na jiném místě. Také doporučujeme mít zapnuto Secure FTP pro přenos zálohy šifrovaně

 

2. LINUX

2.1 Změna defaultních hesel po instalaci

 • root heslo na SSH
 • hesla uživatelům root a ispadmin do databáze (je-li defaultní, zobrazuje se upozornění po přihlášení do ISPadmina)

2.2 Šifrování záloh

 • Není-li nastaveno, zobrazuje se upozornění po přihlášení do ISPadmina i s postupem nastavení ( /usr/local/script/ispadmin/ispadmin_backup_crypt.pl )


3. OBECNĚ

 • pokud možno tak neinstalovat SW 3. stran
 • mít ISPadmin ve vnitřní síti, za vnějším firewallem, který filtruje vstupní komunikaci (SSH)
 • nepřidávat další uživatele do OS Linux
 • mít ISPadmin aktuální

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika