IPTV

IPTV je služba poskytování televize přes Internet, kde jsou služby digitální televize šířeny prostřednictvím IP protokolu přes počítačové sítě. K přijímání se používá zařízení Set Top Box. Jejím účelem je přinést zákazníkovi širší nabídku televizních programů a širokopásmových datových služeb. Dalším významným atributem je schopnost přenášet obraz ve vyšší kvalitě, než když je přenášen analogovým signálem.

Tento článek popisuje pouze systém přímého propojení ISPadmin s middleware poskytovatele obsahu - viz Podporovaní poskytovatelé. Pochopitelně můžete využít ISPadmin k evidenci či fakturaci IPTV služeb, nicméně mimo podporované poskytovatele nedochází k žádným automatickým akcím mezi ISPadmin a middleware.

 

Podporovaní poskytovatelé

V současné době ISPadmin podporuje služby SledováníTV, 4NetworksTV a EasyTV.

 

Propojení systému s poskytovatelem

Zde příklad pro SledováníTV

SLEDOVÁNÍ TV

  • Je možné využít služeb Sledovanitv.cz ve spojení s ISPadmin. Klient je identifikován podle IP adresy u jeho aktivní služby Internet. Poté, když si v prohlížeči zobrazí URL sledovanitv.cz, je přesměrován na Váš ISPadmin (https://[isp.example.cz]/new/www/sledovani-tv/identify), který identifikuje klienta a provede přesměrování na registrační formulář na sledovanitv.cz. Jestliže klient bude potřebovat seznam kanálů pro VLC, je možné použít URL https://[isp.example.cz]/new/www/sledovani-tv/channels, která vrátí po identifikaci klienta seznam kanálů.
  • Pro zprovoznění je potřeba si dohodnout přesměrování se sledovanitv.cz s.r.o. z jejich URL sledovanitv.cz na ISPadmin https://[isp.example.cz]/new/www/sledovani-tv/identify

 

Nastavení systému

Nastavení se provádí v Nastavení Systémové nastavení Obecné, pomocí ID iptv_username_sledovanitv, iptv_password_sledovanitv (pro Sledovani.TV) a iptv_username_4networktv, iptv_password_4networktv (pro 4network). Zde vložíte přístupové údaje do API daného poskytovatele.

 

Inicializace

V Nastavení Aktivní služby IPTV Synchronizace:

Slouží k vyčtení balíčků a k propojení uživatelů ze systému SledováníTV/4network ke službám v ISPadmin.
Před importem můžete zkontrolovat navrhované změny.
Následně můžete kliknout na Provést import do ISPadmin.

icon info2  Automatická denní synchronizace změn v ISPadmin je v beta verzi pozastavena.

 

Aktualizace ceníku

Při synchronizaci - viz předchozí krok - dojde k aktualizaci ceníku, kdy se propíší tarify IPTV služby do Nastavení Tarify IPTV.

 

Přidání/úprava služby

Před přidáním služby musí být klient v systému SledováníTV již registrován (u 4network se klient vytvoří automaticky).
Aktivují/Deaktivujjí se mu zvolené balíčky.
Aktivují/deaktivují se mu přidané/smazané set-top boxy.
Při zadávání nové služby IPTV v Kartě klienta vyberte příslušný Typ IPTV.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika