Násobič rychlosti

 

Systém ISPadmin"násobí" rychlosti zadané v nastavení tarifů hodnotou rate_exponent.
Tuto hodnotu je možné nastavit v Nastavení Systémové nastavení Obecné, ID rate_exponent.


Rate_exponent tedy udává, jakou rychlost dostane klient skutečně přidělenou. Výchozí hodnota po instalaci je nastavena na 1.2, takže při rychlosti 1024 kbit/s bude přidělená výsledná rychlost 1228 kbit/s. Tímto navýšením tarifu se v podstatě klientovi "pokryje" režie protokolu a případná ztrátovost paketů, která se může objevit na WiFi spojích. Zákazník je spokojen, protože většinou dostane vyšší rychlost, než má zmíněnou ve smlouvě. Ne vždy je totiž možné zákazníkům vysvětlit, že pokud má rychlost 1 Mbit/s, tak se mu z důvodu režie protokolu nikdy při měření rychlosti neukáže 1024kB/s. Proto je vhodné rychlost linky mírně navýšit, čímž docílíte požadovaného optického efektu.


Tento "násobič rychlosti" lze využít i v jiných případech. Například při globálním zvýšení rychlostí u všech tarifů v případě reklamních akcí nebo naopak k dočasnému snížení rychlosti všem klientům z důvodu nedostatečné propustnosti sítě při nečekané poruše nebo chybějící konektivitě.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika