Změna grafiky klientského portálu

Defaultně jsou po instalaci v systému ISPadmin 4 předdefinované šablony. Šablona default (červená) a šablony orange, blue, green. Přepínat mezi nimi můžete dle níže uvedeného návodu Aktivace tématu.

Vytvoření nového tématu

Pro vytvoření nového tématu vzhledu zkopírujte ve složce /data/support/ispadmin/new/www/clientinterface/templates/ClientInterface/ originální téma default pod novým názvem, např. téma1.
Uvnitř složky téma1 se nachází soubor popisující vzhled pomocí kaskádových stylů style.css. Ten si můžete upravit dle vlastních potřeb.

Obrázky jsou umístěny ve složce images/:

background-page.png Pozadí stránek
logo.png Logo společnosti

icon info2 Pro přenos souborů do příslušného adresáře se šablonami na Vašem serveru můžete použít např. český program WinSCP.

 

Aktivace tématu

Pokud již máte vlastní šablonu vytvořenu, můžete v Nastavení Syst.nastavení Portál klienta změnou položky ci_skin_theme říci, kterou šablonu chcete používat. Například výše zmíněnou šablonu téma1.

Pokud máte nastavenou šablonu pro Portál klienta jako default, blue, green nebo orange, tak se Vám šablona přepíše po každém updatu ISPadmin. Nezapomeňte tedy vytvořené téma zadat do systému pod jiným názvem než tyto přednastavené šablony.

 

Přesměrování do Portálu klienta z www stránek

V případě zájmu o přístup do klientského portálu přímo z Vašich www stránek, stačí pouze zkopírovat následující HTML kód a vložit jej přímo do Vašich stránek, ze kterých se budou klienti přihlašovat:

        <form  action="http://domain.where_is_ispadmin_client_interface/sign/?do=signInForm-submit" method="post">
        <input type="edit" NAME="username" VALUE="" ><br>
        <input type="password" name="password" VALUE=""><br>
        <br>
        <input type="submit" name="login">

Nastavte systémovou proměnnou ci_forward_url_after_logout na stránku, která se zobrazí při odhlášení klienta z klientského portálu.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika