Nastavení SNMP šablon

900px Snmp grafyModul SNMP řeší univerzální komunikaci přes protokol SNMP s jakýmkoliv zařízením, které podporuje Simple Network Management Protokol (SNMP) ve verzi 1 nebo 2.
ISPadmin je schopen z těchto zařízení data vyčítat a z takto získaných číselných dat vykreslit grafy dle nadefinovaných SNMP OID šablon.
Systém umožňuje vytvoření vlastní SNMP OID šablony, podle které pak probíhá komunikace.

 

Vytvoření SNMP OID šablony

Nastavuje se v Nastavení Ostatní SNMP OID.

 

Přiřazení SNMP šablony k typu zařízení

Pokud je šablona vytvořena včetně všech SNMP OID, nastavení typu grafu, přepočtu hodnot, barev, je potřeba tuto šablonu přiřadit k určitému typu zařízení (snmp-zarizeni).
Uživatelsky nadefinovaný SNMP template můžete přiřadit k typu zařízení v Hardware Nastavení Typy zařízení.

 

Přiřazení zařízení na router

V Hardware Routery Všechny je možné ke každému routeru přidat zařízení v hlavičce routeru (Přidat - Přidat zařízení).

Vyberte Typ zařízení a také Přesný typ zařízení, což jsou jednotlivá zařízení v této vybrané skupině, ke kterým je přiřazen určitý template pro komunikaci přes SNMP.
Po vybrání přesného typu zařízení je možné zadat SNMP heslo pro komunikaci se zařízením. Pokud je vše správně nastaveno, můžeme funkčnost otestovat kliknutím na icon connect Otestovat spojení u routeru, kde je zařízení přidáno. Provede se test komunikace s mikrotikem a také se všemi zařízeními, která jsou nastavena pro komunikaci přes SNMP. U těchto testovaných zařízení se zobrazí i aktuální hodnoty získané ze zařízení včetně výsledných "přepočtených" hodnot, které se budou zobrazovat v grafu.
Díky zobrazení načtených hodnot a zobrazení přepočtených hodnot online je možné provést bezproblémové a jednoduché odladění SNMP template tak, aby hodnoty byly zobrazeny v grafu správně.

icon info2 Speciálním případem, kdy se využívá šablona OID je vyčítání dat z řiditelných switchů podporující SNMP protokol. Pro tyto případy má ISPadmin definovanou jednu defaultní šablonu, která se nedá měnit, lze ji však klonováním nakopírovat a novou upravovat dle vlastních potřeb. Tento druh šablony má však poněkud odlišné chápaní OID klíčů. Zatímco původní šablony vždy odkazovaly OID klíčem na konkretní číselnou hodnotu, šablony pro "chytré" switche obsahují tabulkové OID klíče obsahující převážné několik dalších OID vztahující se jedné vlastnosti (např. 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 je OID s názvem ifDescr popisující všechny porty na switch, obsahuje soubor jednotlivych OID a jejich hodnot pro všechny porty na switch). Důležitým parametrem u těchto šablon je sloupec OID klíč. Jeho název je identifikátor a musí zůstat pro ten konkrétní účel nezměněn. Může nastat situace, kdy určitý typ switche nepodporuje definované OID pro konkrétní účel a je nahrazen jiným se stejným výsledkem. V těchto případech máte možnost OID změnit a zachovat tak funkčnost vyčítání dat. Popis jednotlivých OID je nad rámec této dokumentace. Pro orientaci můžete použit jejich název a OID klič jako zdroj k dalšímu studiu.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika