Migrace systému

alert icon Informace obsažené v tomto manuálu se týkají pouze migrace systému ISPadmin. Netýkají se tedy migrace jakéhokoli jiného produktu.

 

Příprava nového serveru

 

Stáhněte si aktuální ISO a postupujte dle návodu na instalaci systému ISPadmin.

1. Vypnutí služeb na starém i novém serveru


Na obou serverech je nutné vypnout služby Apache, Cron a Nagios, aby se neprováděly žádné změny dat v systému a databázi. Zároveň se tím zamezí přihlašování uživatelů.

 

/etc/init.d/apache2 stop
/etc/init.d/cron stop
/etc/init.d/nagios stop

 

2. Export databáze na starém serveru


Vytvoření adresáře pro export

 

mkdir /data/backup/export

 

Zjištění hesla k databázi


cat /data/support/ispadmin/config/config.php | grep PASS | cut -f 3

 

Export databáze ISPadmin, budete potřebovat heslo z předchozího příkazu

 

mysqldump --add-drop-table --quote-names ispadmin -u ispadmin -p > /data/backup/export/ispadmin.sql

 

3. Kopírování dat na nový server

 

Na novém serveru přejmenujte následující složky a vytvoříme složku pro export. Získáme tak zálohu originálních souborů z čisté instalace.


mv /data/support/ispadmin/ /data/support/ispadmin_orig/
mv /usr/local/script/ispadmin/ /usr/local/script/ispadmin_orig/
mkdir /data/backup/export/

 

Povolte IP starého serveru

 

iptables -I INPUT -p tcp -s ip-stary-server --dport 22 -j ACCEPT

 

Doporučení: Pokud chcete ušetřit čas a přenášená data, doporučujeme promazat grafy přenesených dat klientů z předchozích let. Nachází se ve složce /data/support/ispadmin/client_images/ a jsou roztříděny dle roků. Ideální stav je ponechat například aktuální rok a zbytek odmazat (pokud je nepotřebujete).


Kopírování dat ze starého na nový server. Na starém serveru proveďte:

 

rsync -av /data/support/ispadmin/ root@ip-novy-server:/data/support/ispadmin/
rsync -av /usr/local/script/ispadmin/ root@ip-novy-server:/usr/local/script/ispadmin/
rsync -av /etc/ root@ip-novy-server:/data/backup/export/etc/
scp /data/backup/export/ispadmin.sql root@ip-novy-server:/data/backup/export/

 

4. Import databáze

 

alert icon  Na novém serveru musí běžet rsync daemon! Pokud neběží, spusťte ho pomocí service rsync start, popř. doinstalujte pomocí  apt-get install rsync.

Na novém serveru importujeme dump databáze. Výchozí heslo po čisté instalaci je isp123.

 

mysql ispadmin -u ispadmin -p < /data/backup/export/ispadmin.sql

 

5. Kontrola nastavení na novém serveru

 

Databáze

 

Zjistíme heslo do DB, které se přeneslo ze starého serveru.

 

cat /data/support/ispadmin/config/config.php | grep PASS | cut -f 3

 

Změníme heslo do DB, aby odpovídalo zjištěnému heslu.

 

/usr/local/script/ispadmin/ispadmin_change_pass.pl ispadmin ispadmin heslo_do_DB

 

Změníme root heslo do DB na jiné, klidně náhodné, ale někam si ho poznačte.

 

/usr/local/script/ispadmin/ispadmin_change_pass.pl mysql_root ispadmin nove-heslo

 

Zjistíme secret z /etc/nagios3/apache2.conf

 

cat /etc/nagios3/apache2.conf | grep cgi-bin | cut -f 3 -d'/' | head -1

 

Secret doplňte do /data/support/ispadmin/config/config.php

 

nano /data/support/ispadmin/config/config.php
NAGIOS_SECRET = zjisteny_secret

 

Pokud máte zakoupen i rozšiřující modul RADIUS, je potřeba udělat po migraci následující:

Zjistit aktuální heslo do databáze příkazem:

cat /data/support/ispadmin/config/config.php |grep DBPASS

Zapsat zjištěné heslo do mysql do /etc/freeradius/sql.conf místo defaultního hesla isp123.

nano /etc/freeradius/sql.conf


# Connection info:
server = "localhost"
login = "ispadmin"
password = "isp123"

Editovat soubor /usr/share/freeradius/dictionary

nano /usr/share/freeradius/dictionary

Pokud v souboru nenajdete „$INCLUDE dictionary.mikrotik“, doplňte ho na konec souboru.

Restartujte Radius

/etc/init.d/freeradius restart

 

6. Update na stabilní verzi

 

Pokud máte platnou podporu a doposud nemáte poslední verzi, proveďte aktualizaci.

 

ispadmin_update stable

 

Pokud update nefunguje a objeví se následující zpráva:

 

HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2017-02-21 13:09:30 ERROR 404: Not Found.
gzip: stdin: unexpected end of file
tar: Child returned status 1
tar: Error is not recoverable: exiting now

 

použijte tento příkaz:

 

cp -av /usr/local/script/ispadmin_orig/ispadmin_update* /usr/local/script/ispadmin/

 

Pokud daný příkaz nepomůže, postupujte prosím dle návodu, který naleznete zde.

 

7. Zapnutí služeb

 

/etc/init.d/apache2 start
/etc/init.d/cron start
/etc/init.d/nagios start

 

8. Dokončení individuální konfigurace

 

Ve složce /data/backup/export/etc/ máte přeneseny všechny důležité konfigurační soubory jako httpd.conf, hostname, hosts, rc.local. Ty dle potřeby můžete překopírovat do /etc, a tím obnovíte konfiguraci např. web serveru Apache starého serveru. Které soubory použít a které ne závisí na tom, zda nový server přeadresujete na stejné IP adresy, zda chcete, aby měl stejný hostname atd.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika