Vysoké hodnoty v grafu vytížení CPU serveru ISPadmin

Pro úspěšné zjištění problémů je vhodné spustit v linuxové konzoli příkaz htop. Pomocí něj můžete snadno poznat, zda je systém přetížen z důvodu nedostatečného výkonu CPU, malého množství RAM nebo zda procesy neuměrně dlouho čekají na I/O operace a systém je paralyzován pomalým harddiskem.

  • Nedostatečné množství RAM paměti
Problém Systém má malou RAM paměť, a proto musí pořád swapovat na harddisk, čímž rapidně klesá výkon serveru.
Řešení Přidejte RAM do serveru.
  • Pomalý harddisk
Problém V htop vydíte vysoké hodnoty v sekci load system a přitom v grafu vidíte, že systém má dostatek volné RAM a CPU jádra nejsou vytížena na 100%, jde s největší pravděpodobností o problém s nedostatečnou rychlostí zápisu/čtení ze systémového harddisku.
Řešení Vyměňte harddisk za SAS nebo SSD harddisk.
  • Nízký výkon CPU
Problém Procesor nezvládá běžné úlohy a běží stabilně na 100%.
Řešení Kupte jiný, výkonnější server.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika