Vnitřní a vnější adresa na serveru ISPadmin

Typicky je systém připojen do sítě pouze jednou síťovou kartou. Může být použita jak veřejná IP, tak IP adresa z rozsahu vnitřní sítě. Pokud si však přejete oddělit přístup na/z Internetu a privátní sítě, můžete systém připojit přes dvě síťové karty. Na první bude veřejná IP (na firewallu ošetřen přístup pouze z vybraného počtu IP adres kvůli bezpečnosti) a druhá síťová karta bude připojena do vnitřní sítě (např. pro klientský portál).

Konfigurace se provádí z konzole linuxu editací souboru /etc/rc.local:

ifconfig eth1 192.168.168.100 netmask 255.255.255.0 route add default gw 192.168.168.1
ifconfig eth0 8.8.8.8 netmask 255.255.255.0 route add default gw 8.8.8.1

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika