Nejčastější problémy s FTP zálohami

 

Je vhodné aktivovat kopírování záloh na FTP server. V nejhorším případě, když by selhal hardware (selhání řadiče, vyhoření serveru) nebo by byla celá instalace zničena chybou lidského faktoru (formát disku, neúmyslné odstranění zálohy), jsou jedinou záchranou právě vzdálené zálohy uložené mimo provozovaný server. Dále není možné zcela se spoléhat na RAID. RAID1 není záloha, ale pouze technické řešení dostupnosti systému při selhání jednoho disku, i z tohoto důvodu je vhodné mít uloženy systémové zálohy v bezpečí vzdáleného uložiště.


Nastavení zálohování je možné provést dle návodu v menu Nastavení Systémové nastavení Zálohování.


Problémy

 

 • Záloha se na FTP server nenakopíruje.
 • ISP každý den vytvoří jen složku s datem a adresář, ale nic do FTP neuloží.
 • Na FTP se ISPadmin přihlásí v pořádku, ale nic neuloží.
 • Na FTP se vytváří jen částečná záloha.


Řešení

 

FTP zálohy fungují všem našim zákazníkům správně. Nicméně když se Vám FTP zálohy netvoří, je zřejmé, že je někde problém. Abychom se dostali dál (a vyloučili chybu systému ISPadmin), můžete si zkusil spustit kompletní zálohu s následným přenosem na náš FTP server. Zadejte do ISPadmin přístupy na naše FTP.

 

Server: admin.netbackup.cz

Uživatel: pracovník podpory Vám jej na požádání sdělí (mění se pravidelně při každé žádosti)

Heslo: pracovník podpory Vám jej na požádání sdělí (mění se pravidelně při každé žádosti)


Zálohy se dělají tímto příkazem (udělá zálohu a přenese ji na FTP nastavené v ISPadmin):

 

/usr/local/script/ispadmin/backup_system.pl backup all

 

Zjištěné důvody těchto chyb

 

 • Na FTP serveru bylo vyhrazeno pro zálohy málo místa
 • Nefunkční FTP server
 • Špatně nastavená práva na FTP serveru
 • Špatně nastavený firewall po cestě k FTP serveru
 • Špatně nastavený kořenový (/) adresář na FTP serveru
 • FTP server neumí/nemá nastaven passive mód, který ISPadmin vyžaduje

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika