Databáze MySQL

 

Restart služby MySQL


/etc/init.d/mysqld restart

 

Zjištění hesla do databáze


cat /data/support/ispadmin/config/config.php | grep DBPASS

 

Oprava poškozené tabulky


Může se stát, že se při "tvrdém restartu" serveru poškodí některé soubory s tabulkami systémové databáze.
Při restartu databáze MySQL se potom zobrazuje chybová hláška o tom, že je poškozena nějaká určitá tabulka. Pokud se setkáte se zmíněnou chybovou hláškou, pro opravu poškozené tabulky databáze se přihlaste do prostředí příkazové řádky a postupujte následovně:


Nejprve je nutné zastavit databázi


/etc/init.d/mysql stop

 

Oprava poškozené tabulky


myisamchk -o -f /var/lib/mysql/ispadmin/CRASHED_TABLE.MYI

 

Příklad:

myisamchk -o -f /var/lib/mysql/ispadmin/accesslog.MYI
- recovering (with keycache) MyISAM-table '/var/lib/mysql/ispadmin/accesslog.MYI'
 
Nakonec databázi opět spusťte


/etc/init.d/mysql start

 

Druhou možností je oprava tabulek za běhu MySQL spuštěním příkazu

 

mysqlcheck -u ispadmin -p ispadmin

 

Poté budete vyzváni k zadání hesla do databáze a proběhne kompletní kontrola databáze ISPadmin, tedy i všech tabulek a jejich oprava v případě drobných chyb.

Opravu konkrétní databáze je možné provést příkazem

 

mysqlcheck -r -u ispadmin -p ispadmin nazev_tabulky

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika