Nastavení timezone

Defaultně je po instalaci nastavena časová zóna "Europe/Prague". Pokud potřebujete časovou zónu změnit, postupujte takto:

Zadejte příkaz dpkg-reconfigure tzdata a vyberte správnou volbu např: Atlantic/Bermuda.

Dále ověříme správný čas pomocí příkazu date

date
Fri Jul 19 12:42:56 CEST 2013
 

Pokud je čas správný, je tím nastavení časové zóny v Linuxu hotové. Nyní je ještě potřeba změnit časovou zónu v PHP, aby i ve webovém rozhraní byl správný čas.
V souboru /etc/php5/apache2/php.ini a /etc/php5/cli/php.ini nastavíme v položce date.timezone správnou časovou zónu. Seznam dostupných zón naleznete zde: http://php.net/manual/en/timezones.php.


nano /etc/php5/apache2/php.ini


date.timezone = "America/Argentina/San_Juan"

 

Restartujeme apache.


service apache2 restart

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika