RAM disk a obnovení RRD dat ze zálohy

O RAM disku zde.

 

Zprovoznění RAM disku

Pokud dojde k pádu serveru nebo neočekávanému odpojení ramdisku, je možné zprovoznit ramdisk spuštěním scriptu z konzole ISPadmin:


/usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl start force

 

Tím se spustí zastavený ramdisk a obnoví se data z poslední zálohy. S volbou [force] dojde k obnově, i pokud obnovovaná data budou mít menší velikost než posledně známá.

 

Obnovení RRD dat ze zálohy

ISPadmin provádí pravidelně každý den zálohu těchto grafů uložených v ramdisku. Vytváří 10 záloh zpětně.

 

Pokud dojde k porušení dat a ISPadmin to zaznamená (změna velikosti dat oproti předcházející hodnotě o 5% nebo nepřipojený disk), můžete obnovit data do ramdisku, pokud je spuštěn, nebo do originálního adresáře s daty rrd:


/usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl restore -- systém obnoví data z poslední zálohy

 

icon info2 Pokud obnova ramdisk dat nevyřeší váš problém, zkuste se podívat na seznam záloh a zvolit tu, která má největší velikost. U takové zálohy je totiž největší pravděpodobnost, že obsahuje všechny grafy.

 

Pokud za restore zadáte název obnovované zálohy (bez úvodního adresáře, např. rrd_backup_2016_05_26_13_40_03.tgz), systém obnoví tuto zálohu.

 

Pokud budete potřebovat obnovit data ze systémových záloh ISPadmin, sekce script, postupujte dle návodu obnova dat ze zálohy scripts do adresáře a nakopírujte tuto zálohu do adresáře se zálohami pro rrd ( /usr/local/script/ispadmin/rrd_data_backup/) a pak postupujte dle návodu z tohoto odstavce.

 

Manuální zvětšení RAM disku

Obsazenost RAM disku se udržuje do velikosti 80%, pokud přesáhne tuto velikost, systém se pokusí automaticky zvětšit velikost RAM disku o 20%.
Velikost RAM disku můžete nastavit na Vámi definovanou hodnotu tímto příkazem:


/usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl set size_in_MB - Set size RamDisk to

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika