Cache-only DNS server

Nastavení caching-only je po instalaci již přednastaveno. Stačí udávat IP ISPadmin jako DNS server a ten pak sám kontaktuje DNS servery v Internetu.
V souboru /etc/bind/named.conf.options doplňte 0.0.0.0/0; (popř. doplňte konkrétní sítě, pro které má být server DNS cache). Doporučujeme spíše vyjmenovat konkrétní sítě, pro které chcete ISPadmin využívat jako DNS server. Pokud totiž dovolíte používání ISPadmin jako DNS serveru pro všechny (0.0.0.0/0), bude jeho služeb potenciálně moci využívat kdokoliv (toto je poté možno zneužít k DDOS útokům).

nano /etc/bind/named.conf.options

allow-query { 192.168.0.0/16; 10.0.0.0/8; 127.0.0.1; 0.0.0.0/0; };

Následně restart bind

/etc/init.d/bind9 restart

Pokud je ISPadmin umístěn ve vnitřní síti, musí být na hraničním routeru povoleny odchozí porty 53/TCP a 53/UDP.

nano /etc/resolv.conf

nameserver 127.0.0.1

nameserver IP_DNS_pouzivaneho_serveru

Zde mají být nastaveny DNS servery z Internetu. Pokud budou Vaši zákazníci používat jako DNS server přímo ISPadmina, systém bude fungovat jako Cache a dotazy DNS budou překládat zde uvedené servery. Pokud nevíte IP name serveru, nastavte IP Google name serveru 8.8.8.8.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika