UBIQUITI - Security bug

Detekce a odstranění

router ubnt
Vzhledem k objevené zranitelnosti jsme mimořádně vydali verzi ISPadmin 4.20, která obsahovala utilitu pro detekci a desinfekci napadených jednotek Ubiquiti. První verzi utility jsme vydali okamžitě vzhledem k aktuálnosti situace.

Nově jsme utilitu pro detekci napadnutelných jednotek a odstranění infikovaných jednotek aktualizovali a rozšířili o další funkce.

alert icon Utilitu musíte spustit z konzole ISPadmin (po přihlášení pres SSH) pod uživatelem root, systém ISPadmin sám nic nedetekuje!

/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl

 

Po spuštění utility bez parametru se zobrazí nápověda.

terminal help

 

Check devices from ISP admin bookmark ROUTERS
/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl check <username> <username2> <username3> <username4> <username5> - show ONLY vulnerable and infected ROUTERS ( AP )


Provede otestování všech jednotek Ubiquiti, které jsou uvedeny v Hardware Routery. Po spuštění příkazu se systém pokusí kompromitovat jednotku a pokud se toto podaří, tak se v konzoli zobrazí informace s IP adresou a verzí firmware. Pokud se systém do jednotky Ubiquiti připojí, tak se pokusí zjistit, jestli je již napadena virem či nikoli. Pokud ano, tak tuto informaci zobrazí na konzoli. Nic jiného nedělá. Po spuštění příkazu se po otestování 10ti jednotek zobrazí na obrazovce tečka, aby bylo zřejmé, ze script stále běží a testuje další jednotky.


Check devices like AP ....( may take a long time )
/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl checkdevices <username> <username2> <username3> <username4> <username5>
  - show ONLY vulnerable and infected devices ( Acces points )


Provede otestování všech zařízení, která jsou uvedena jako "Zařízení připojené k routeru" v Hardware Routery . V tomto případě utilita nerozlišuje, o jaký typ zařízení se jedná, protože tato informace zde nemusí být uvedena. Utilita vezme všechny adresy a snaží se je kompromitovat. Pokud máte v systému hodně zařízení, tak může tato operace trvat déle.

Check END USER devices ....( may take a long time )
/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl checkusers <username> <username2> <username3> <username4> <username5>
    - show ONLY vulnerable and infected client end device


Provede test na všechny IP adresy, které jsou uvedeny u klientů. Vzhledem k tomu, že systém neví, zda má klient instalované Ubiquiti nebo nikoli, tak zkouší všechny IP adresy klientů napadnout. Tato operace může trvat déle, protože se testují opravdu všechny IP adresy klientů zadané v systému.

Clean INFECTED devices ( from previous check )
/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl cleaninfected
   - show vulnerable and infected devices and  REMOVE infection


Pokud předchozí akce zjistí infikovanou jednotku, tak je možné provést desinfekci. Tato operace provede připojení a desinfekci pouze těch jednotek, které jsou označeny jako infikované. To znamená, že před použitím této volby je potřeba spustit utilitu s parametry check, checkdevices nebo checkusers. V opačném případě nejsou zadně jednotky označené jako infikované a volba cleaninfected nic neudělá.

 

terminal

Jako povinný parametr je nutné zadat typ akce (check, checkdevices, checkusers, cleaninfected)
Jako nepovinný parametr je možné zadat uživatelská jména, které používáte pro přihlášení do jednotek Ubiquiti. Toto je nutné proto, že po úspěšném napadení je na Ubiquiti jednotku nahrán klíč pro přihlášení přes ssh bez zadání hesla. K tomu je však nutné znát uživatele, přes kterého se do systému připojuji. Pokud neznám uživatelské jméno, tak se na jednotku nepřipojím. Při testu zranitelnosti se zkouší uživatelské jméno ubnt (defaultní jméno) a uživatel admin. Pokud ani jedno z nich nepoužíváte, tak i při zranitelném systému toto script neodhalí, proto je nutné zadat jako další parametr jméno, které pro přístup používáte (heslo není potřeba). Následně se systém snaží připojit i přes tato uživatelská jména.

 

Zobrazení UBNT jednotek v ISPadmin

Po přihlášení do ISPadmin uvidíte informaci o Zranitelnosti zařízení UBNT:

ubnt upozorneni

 

V Ostatní Nástroje > Zranitelnost zařízení UBNT naleznete nástroj, který zobrazí zranitelná zařízení detekovaná utilitou podle návodu výše.

ubnt seznam

 

alert icon Zaškrtnutím checkboxu na konci řádku (možno všechny najednou, popř. inverzně zaškrtnout nevybrané) vyberete ta zařízení, u kterých chcete aktualizovat firmware - kliknutím na na konci stránky.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika