Úvod

ISPadmin - Správa klientů

Obsahuje základní přehled o stavu a využívání systému a licencí. Dále zobrazuje nejbližší události na Nástěnce.

Informace o systému

Přihlášený uživatel Jméno právě přihlášeného administrátora
Držitel licence Informace o tom, na jakou firmu je licence vystavena.
Licenční klíč Použitý licenční klíč pro danou instalaci ISPadmin.

Počet licencí Počet zakoupených licencí a počet použitých licencí.

Počet licencí CATV Počet zakoupených licencí pro CATV a počet použitých licencí pro CATV.
Znaková sada Použitá znaková sada pro ISPadmin (Windows 1250 nebo UTF8).

služby

Informace o počtu klientů jednotlivých služeb - INTERNET, CATV, DVBC, VoIP, OBECNÁ, MOBIL, IPTV

Informace o routerech

Routery on-line Kliknutí na text zobrazí Hardware Routery Všechny a v něm pouze online routery.
Routery off-line Kliknutí na text zobrazí Hardware Routery Všechny a v něm pouze offline routery.
Routery neaktivní Kliknutí na text zobrazí Hardware Routery Všechny a v něm pouze neaktivní routery.
Celkem Routerů Kliknutí na text zobrazí Hardware Routery Všechny a v něm seznam všech routerů.

Informace o modulech

Přehled stavů nadstavbových modulů (NetFlow, Radius, Dealer, CMTS, Mobilní aplikace).
Možné stavy jsou AKTIVNÍ nebo NEAKTIVNÍ.

informace o klientech

Klienti on-line Kliknutí na text zobrazí Klienti Internet a v něm on-line klienti.
Klienti off-line Kliknutí na text zobrazí Klienti Internet a v něm off-line klienti.
Klientů celkem Kliknutí na text zobrazí Klienti Internet a v něm seznam všech klientů.
Se sníženou rychlostí Kliknutí na text zobrazí Klienti Internet a v něm klienti s FUP datovými limity.
Pozastavení klienti Kliknutí na text zobrazí Klienti Internet a v něm pozastavení klienti.

Informace o plánování

Vyřešené Kliknutí na text zobrazí Plánování Přehled a v něm seznam vyřešených úkolů.
Nevyřešené Kliknutí na text zobrazí Plánování Přehled a v něm seznam nevyřešených úkolů.
Celkem Kliknutí na text zobrazí Plánování Přehled a v něm seznam všech úkolů.

Nástěnka

Přehled zpráv na nástěnce.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika