Kontakty

ISPadmin - Správa klientů

Klienti zadaní do systému, včetně těch, kteří nemají v současné době přiřazenou žádnou aktivní službu (např. lidé čekající na zřízení připojení, odpojení klienti a podobně). Z kontaktu se stává aktivní klient až v případě, kdy je mu přiřazena určitá aktivní služba. Teprve potom se jeho nastavení zapíše na přípojné body, zpracují se pravidla a zahájí se fakturace služeb.

+ Přidat nový kontakt Zobrazí panel k zadávání nového kontaktu.
icon pdf1Tisk Export seznamu všech kontaktů a jejich aktivních služeb do souboru PDF. Soubor je možné použít jako náhled před tiskem a poté můžete tento seznam jednoduše vytisknout.
icon pdf1Vrácená smlouva Export seznamu všech kontaktů, kteří již vrátili podepsanou smlouvu zpět providerovi, do souboru PDF. Soubor je možné použít jako náhled před tiskem a poté můžete tento seznam jednoduše vytisknout.
icon pdf1Nevrácená smlouva Export seznamu všech kontaktů, kteří ještě nevrátili podepsanou smlouvu zpět providerovi, do souboru PDF. Soubor je možné použít jako náhled před tiskem a poté můžete tento seznam jednoduše vytisknout.

Filtr

Seznam klientů je možné filtrovat dle zobrazených kritérií.

Fulltext nevyhledává ve všech polích, ale z důvodu nezatěžování serveru pouze v těch důležitých (např. jméno, ulice, město, psč, firma, telefon, mobil, zákaznické číslo, SIPO, zastupující osoba, přiřazené VS, interní poznámka, atd.).

icon info2 Můžete nastavit minimální počet znaků, které musí administrátor zadat, aby bylo vyhledávání aktivováno. Nastavení se provádí v editaci administrátora parametrem Omezené vyhledávání klientů v Nastavení Administrátoři Administrátoři.

 Výchozí Vymaže z filtru všechny hodnoty a zobrazí všechny záznamy.

sloupce

 iconopen

Kliknutím na tuto ikonu vysunete nabídku, ve které zaškrtáváním můžete nastavit zobrazené sloupce (Nastavení tabulky), sloupce, které se přidají do tiskové sestavy (Nastavení tisku) a Nastavení vyhledávání. Poté stiskněte Uložit a následně iconoffright. Nastavení se ukládá pro přihlášeného administrátora.

 

icon info2 Vypnutím nepotřebných sloupců zvýšíte rychlost načítání stránky.

 

Všechny záznamy lze seřadit podle každého z uvedených sloupců. Kliknutím do záhlaví sloupce seřadíte celý výpis dle požadovaného záznamu. Prvním kliknutím vzestupně, druhým kliknutím pak sestupně.


Po najetí kurzoru nad jméno klienta se zobrazí jednoduché informační okno s detaily klientského účtu.
Kliknutím na jméno konkrétního klienta se zobrazí Karta klienta.

Barevné rozlišení řádků
Pro lepší orientaci mezi zobrazenými kontakty se barevně podbarvují
označení klienti (viz Přidání/Editace kontaktu),
klienti s alespoň jednou pozastavenou službou.

ID

Systémové ID z databáze. Důležité zejména při importu ze starých databází do ISPadmin.

Klientské číslo

Klientské číslo každého zákazníka je uloženo v databázi systému. Jedná se o unikátní identifikátor, se kterým pak systém dále pracuje, proto musí být toto číslo vždy jedinečné. Klientské číslo je dále použito jako variabilní symbol uvedený na faktuře a také jako výchozí přihlašovací jméno do klientského portálu.


Pokud je klientské číslo podbarveno, klient nemá vrácenou smlouvu. (viz Přidání/Editace kontaktu)

Klient

Jméno a příjmení klienta nebo název společnosti. Doporučujeme volit formát zápisu "Příjmení Jméno" z důvodu přehlednějšího řazení při vyšším počtu uživatelů.

E-mail

Hlavní kontaktní e-mail na klienta.

Fakturační e-mail

E-mail pro zasílání faktur - faktury se odesílají tak, že se primárně použije Fakturační email. Není-li vyplněn, odešlou se na běžný email.

Technický e-mail

E-mail pro zasílání technických informací.

Obchodní e-mail

E-mail pro zasílání obchodních informací.

Mobilní telefon, Telefon, Ulice, Město, PSČ Adresné a kontaktní údaje klienta
Stav

Stav daného klienta. Podle tohoto stavu můžeme klienty třídit. Příklady: Připojen, Odpojen, Omezený, Normal, Hráč, Stahovač, Spammer, Neplatič. Nastavení stavů se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiStavy klientů

Skupina

Každý klient může patřit do určité skupiny. Příklady: Firemní zaměstnanci, VIP, atd. Nastavení skupin se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiSkupiny klientů

Datum vložení

Datum, kdy byl klient do systému vložen.

Služby Počet aktuálně využívaných aktivních služeb přiřazených klientovi v kartě klienta v menu Aktivní služby.
Bilance

Udává aktuální stav konta klienta. Kladné číslo vyjadřuje přeplatek a záporné pak nedoplatek.

Faktury e-mailem Nastavení způsobu fakturace se pro daného klienta provádí na jeho Kartě klienta.

icon check ok Klientovi se zasílají faktury emailem.
icon check ko Klientovi se faktury emailem nezasílají.

Faktury poštou Nastavení způsobu fakturace se pro daného klienta provádí na jeho Kartě klienta.

icon check ok Klientovi se zasílají faktury klasickou pozemní poštou.
icon check ko Klientovi se faktury pozemní poštou nezasílají.

Fakturační skupina

FakturaceNastaveníFakt. skupiny

Každý klient patří do určité fakturační skupiny, což reprezentuje firmu poskytovatele. Jestliže jste samostatná firma, stačí založit pouze jednu fakturační skupinu. Někteří ISP se však skládají z více firem, proto potřebují vést fakturaci ve více fakturačních skupinách, v nichž každá firma vystupuje samostatně. Každá fakturační skupina obsahuje vlastní logo a razítko pro tvorbu vlastních faktur. Také všechny údaje jako číselné řady, fakturace, statistiky nebo klienty vede nezávisle na ostatních. Každá fakturační skupina musí mít svou vlastní číselnou řadu. Nelze mít jednu číselnou řadu pro více fakturačních skupin.

Počet servisních zásahů Počet servisních zásahů, které byly u konkrétního klienta provedeny. Po najetí kurzoru nad číslo se zobrazí výpis provedených servisních zásahů.
icon statistics blue  Zobrazit statistiku Internetu

Zobrazí se Karta klienta se statistikou Internetu.

icon map  Zobrazit na mapě

Po kliknutí na icon map se zobrazí poloha přípojky/adresy na mapovém serveru http://maps.google.com.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika