Přidání nového kontaktu

ISPadmin - Správa klientů

Pro zařazení konkrétního klienta do systému jej musíte zadat jako nový Kontakt. Přidáním nového kontaktu si pouze uložíte reálnou osobu do systému. Aby se tento kontakt stal plnohodnotným zákazníkem využívajícím Vašich služeb, musíte mu následně požadovanou službu přiřadit v jeho klientské kartě.

+ Přidat nový kontakt

Přidat nový kontakt pomocí tohoto tlačítko z Klienti Kontakty

Osobní údaje / Korespondenční adresa

* značí povinné pole  
Klientské číslo *

Klientské číslo každého zákazníka je uloženo v databázi systému. Jedná se o unikátní identifikátor, se kterým pak systém dále pracuje, proto musí být toto číslo vždy jedinečné. Klientské číslo je dále použito jako variabilní symbol uvedený na faktuře a také jako výchozí přihlašovací jméno do klientského portálu.

Jméno klienta *

Jméno a příjmení klienta nebo název společnosti. Doporučujeme volit formát zápisu "Příjmení Jméno" z důvodu přehlednějšího řazení při vyšším počtu uživatelů.

 Soukromá osoba / Firemní klient Označením Firemní klient se zobrazí ještě jedno pole pro jméno pro případ potřeby a zároveň i následující pole Zastupující osoba.
Zastupující osoba Osoba, se kterou je možné komunikovat ve firmě.
Ulice *, PSČ *, Město *, Stát, GPS Jak zadat adresu

Patro, Byt Číslo patra a bytu, ve kterém kontakt sídlí.
CATV přípojka Tato položka je spojena s modulem CMTS a slouží k evidenci klientů připojených pomocí kabelových rozvodů. Je zde možné interaktivně vybrat číslo zásuvky, ke které je klient připojen. Výběr probíhá tak, že vyberete město, ulici, číslo popisné, rozvaděč a potom se zobrazí čísla zásuvek, která jsou definována v číselníku u konkrétní budov. Tímto je klientovi přiřazeno konkrétní číslo zásuvky.
Číslo OP (pasu), Datum narození Dodatečné osobní informace upřesňující identitu klienta, pokud jsou k dispozici. Číslo OP se s každým uložením změn kontroluje, zda již není použito. Je-li shoda nalezena, zobrazí se informace s nalezenou shodou, záznam i tak je možné uložit.
E-mail

Hlavní kontaktní e-mail na klienta.

Fakturační email

E-mail pro zasílání faktur - faktury se odesílají tak, že se primárně použije Fakturační email. Není-li vyplněn, odešlou se na běžný email.

Technický email

E-mail pro zasílání technických informací.

Obchodní email

E-mail pro zasílání obchodních informací.

Telefon

Kontaktní telefonní číslo používané pro komunikaci s klientem.

Mobilní telefon

Kontaktní mobilní telefonní číslo používané pro komunikaci s klientem. Pokud je zprovozněna SMS brána, odesílají se SMS na toto telefonní číslo.

Fax Číslo faxu. Používané spíše u firemních klientů.
www

WWW stránky klienta/společnosti.

Označit klienta Označený klient je v seznamu kontaktů  pro odlišení od ostatních klientů. Do poznámky klientského účtu můžete popsat důvod označení a později jej vyřešit.
Neposílat hromadný mail Zákazník je vyřazen ze seznamu kontaktů, kterým je odesílán hromadný email nebo hromadná SMS (Ostatní Hromadné). Tato volba nemá žádný vliv na odesílání faktur.
Zobrazovat informační zprávy Při zaškrtnutí se budou klientovi zobrazovat informační zprávy z Nastavení Info page Inf.zprávy
Jméno

Přihlašovací jméno, které klient potřebuje k tomu, aby se mohl přihlásit do Portálu klienta.
Při zadávání nového klienta se použije nastavení z Nastavení Syst.nastavení Portál klienta, ID ci_enable_login_name_creation, tzn. buď je jméno automaticky vyplněno podle klientského čísla, nebo je možné jej ručně zadat.

Heslo

Heslo pro přihlášení do Klientského portálu. Systém automaticky vygeneruje heslo při zadávání klienta.

Popř. je možné použít   Vygeneruje náhodné heslo do Portálu klienta
Skupina

Každý klient může patřit do určité skupiny. Příklady: Firemní zaměstnanci, VIP, atd. Nastavení skupin se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiSkupiny klientů

Stav

Stav daného klienta. Podle tohoto stavu můžeme klienty třídit. Příklady: Připojen, Odpojen, Omezený, Normal, Hráč, Stahovač, Spammer, Neplatič. Nastavení stavů se provádí v NastaveníČíselníkyKlientiStavy klientů

Lokalita Lokality pro routery
Interní poznámka 1 a 2 Poznámky, které je možné využít jako systémové proměnné pro Klienta ($CLI_INTERNAL_NOTE_1$, $CLI_INTERNAL_NOTE_2$).

Fakturační údaje / Odběratel

Zasílat faktury pozemní poštou

  Nastaveno
   Nenastaveno


Zasílat faktury emailem Automaticky přednastaveno, proto je potřeba vyplnit email klienta.

Neposílat upomínky automaticky Standardně nechejte neoznačeno, protože zasílání upomínek řadovým klientům je běžný postup. V případě, že se ale jedná o VIP klienta, zaměstnance firmy nebo větší či pravidelně platící firmu, nemusí být žádoucí obesílat takového klienta upomínkami.

Vystavovat zálohové faktury

  Nastaveno
   Nenastaveno


Zasílání zálohové faktury danému klientovi. Pokud je klient součástí fakturační skupiny, která má nastaveny zálohové faktury, stačí klienta přiřadit do této skupiny.

Identifikační číslo organizace. Údaj se zadává pouze u živnostníků a firem.

IČO se s každým uložením změn kontroluje, zda již není použito. Je-li shoda nalezena, zobrazí se informace s nalezenou shodou, záznam i tak je možné uložit.
DIČ

Daňové identifikační číslo. Údaj se zadává pouze u živnostníků a firem.

Bankovní účet, IBAN, BIC

Číslo bankovního účtu klienta.
IBAN je pak mezinárodní číslo bankovního účtu umožňující provádět platby do a ze zahraničí.
BIC je osmi nebo jedenáctimístný údaj, který identifikuje banku klienta.

Odlišná adresa odběratele Vyplňte v případě, že adresa instalace se liší od fakturační adresy klienta, který službu nakupuje. Například pobočky a prodejny firem.
Počáteční fin.stav

Pokud přecházíte ze starého systému, popř. převádíte větší množství klientů (např. při nákupu sítě) na ISPadmin a klient má přeplatek/nedoplatek, tak jej u klienta zaevidujte. 

 


Vrácená smlouva

  Nastaveno
   Nenastaveno

Pokud je Nastaveno, je možné zaevidovat datum vrácení. Klient s nevrácenou smlouvou se v přehledu kontaktů zobrazuje s podbarveným klientským číslem.

Fakturační skupina

FakturaceNastaveníFakt. skupiny

Každý klient patří do určité fakturační skupiny, což reprezentuje firmu poskytovatele. Jestliže jste samostatná firma, stačí založit pouze jednu fakturační skupinu. Někteří ISP se však skládají z více firem, proto potřebují vést fakturaci ve více fakturačních skupinách, v nichž každá firma vystupuje samostatně. Každá fakturační skupina obsahuje vlastní logo a razítko pro tvorbu vlastních faktur. Také všechny údaje jako číselné řady, fakturace, statistiky nebo klienty vede nezávisle na ostatních. Každá fakturační skupina musí mít svou vlastní číselnou řadu. Nelze mít jednu číselnou řadu pro více fakturačních skupin.

Při přidání nového klienta si systém pamatuje poslední zvolenou fakturační skupinu a při dalším přidávání nového klienta ji automaticky předvyplní.
Typ úhrady

Způsob provádění plateb klientem za vystavené faktury. Typy úhrady se nastavují v FakturaceNastaveníČíselníkyTyp úhrady.

Pokud je vybráno SIPO, je potřeba vyplnit i toto číslo.
Den fakturace

Den, ke kterému dni se provádí fakturace klienta/služby. Znamená, že je možné klienta fakturovat k určitému datu na jakékoli období (např. od 15.11.2014 do 14.12.2014). Standardní a z účetního hlediska i nejméně problematické je nastavit (ponechat nastavený) den fakturace 1.

Splatnost faktur

Počet dní na zaplacení faktury. Nastavuje se pro celý systém v Fakturace Nastavení Obecné, ID splatnost_faktur.

Je možné nastavit individuální počet dnů splatnosti faktur.
Pozastavit služby

Pokud má klient fakturu po splatnosti zvolený počet dní, bude automaticky pozastaven. Obecná nastavení této funkcionality jsou v Fakturace Nastavení Obecné, ID pozastavit_neplatice, pozastavit_neplatice_min_castka a pozastavit_po_splatnosti. Tato nastavení neplatí, pokud má klient nastaveno   Nepozastavovat.

Přiřazené VS

Pokud klient platí pod stále stejným "špatným" variabilním symbolem a v důsledku toho se při importu výpisů z bankovního účtu jeho platba správně nespáruje, je možné mít zadány až 3 variabilní symboly, které klient opravdu u plateb uvádí, a tím pádem se párování provede správně. Lepší řešení je ale samozřejmě takové, kdy donutíte zákazníka platit pod správným variabilním symbolem.

Nezobrazovat Prodlení platby

  Nastaveno
   Nenastaveno

Používejte pouze pokud si přejete, aby se nezobrazovala informační stránka o prodlení platby (Nastavení Info page Prodlení platby)
Neposílat avíza

  Nastaveno
   Nenastaveno

Více v Fakturace Nastavení ŠablonyAvíza

Kontaktní osoby

Osoby, které mohou být kontaktovány při komunikaci s klientem. Tyto údaje není nutné vyplňovat, jedná-li se o řadového klienta, kde se jména shodují. Povinnou položkou je pouze Jméno. Další práce s kontaktními osobami na Kartě klienta - Informace.

Poznámka

Do poznámky lze psát informace, které nejsou uvedeny výše, osobní poznámky, komentáře ke klientovi. Tento text je zobrazen pouze v administračním rozhraní systému ISPadmin v sekci Karta klienta v záložce Informace, takže žádný klient tyto poznámky u svého účtu vidět nemůže. Zde se zadává prvotní poznámka při zadávání kontaktu. Další práce s poznámkami na Kartě klienta - Informace.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika