Internet

ISPadmin - Správa klient?

Služba Internet je služba poskytování připojení k síti Internet prostřednictvím některé z těchto technologií: WiFi, LAN, FTTB, ADSL, FTTH
V systému jsou přednastavené tyto typy internetových služeb: CMTS, WIFI, Radius, PPPoE, L2TP
Tyto služby nelze vymazat. Další typy služeb se nastavují v NastaveníČíselníkyKlientiTypy služeb

Tarify ke službě Internet se nastavují v NastaveníTarifyInternet

Zobrazit pouze monitorované klienty Systém zobrazí pouze klienty, kteří jsou označeni pro monitorování koncového zařízení (Aktivní služby).
Podřízené služby V seznamu se zobrazí i další IP adresy klienta. Standardně se zobrazuje pouze hlavní IP adresa služby.

FILTR

Seznam klientů je možné filtrovat dle zobrazených kritérií.

Fulltext nevyhledává ve všech polích, ale z důvodu nezatěžování serveru pouze v těch důležitých (např. jméno, ulice, město, psč, firma, telefon, mobil, zákaznické číslo, SIPO, zastupující osoba, přiřazené VS, interní poznámka, atd.).

icon info2 Můžete nastavit minimální počet znaků, které musí administrátor zadat, aby bylo vyhledávání aktivováno. Nastavení se provádí v editaci administrátora parametrem Omezené vyhledávání klientů v Nastavení Administrátoři Administrátoři.

Výchozí Vymaže z filtru všechny hodnoty a zobrazí všechny záznamy.

SLOUPCE

 iconopen

Kliknutím na tuto ikonu vysunete nabídku, ve které zaškrtáváním můžete nastavit zobrazené sloupce (Nastavení tabulky), sloupce, které se přidají do tiskové sestavy (Nastavení tisku) a Nastavení vyhledávání. Poté stiskněte Uložit a následně iconoffright. Nastavení se ukládá pro přihlášeného administrátora.

 

icon info2 Vypnutím nepotřebných sloupců zvýšíte rychlost načítání stránky.

 

Všechny záznamy lze seřadit podle každého z uvedených sloupců. Kliknutím do záhlaví sloupce seřadíte celý výpis dle požadovaného záznamu. Prvním kliknutím vzestupně, druhým kliknutím pak sestupně.


Po najetí kurzoru nad jméno klienta se zobrazí informační okno s detaily klientského účtu.
Kliknutím na jméno konkrétního klienta se zobrazí Karta klienta.

Barevné rozlišení řádků
Pro lepší orientaci mezi zobrazenými službami se barevně podbarvují pozastavené služby.

Fakturační období

Nastavuje se v Aktivních službách, možnosti jsou: - Nefakturovat, icon billing periods 1 new Měsíčně, icon billing periods 3 new Čtvrtletně, icon billing periods 6 new Pololetně, icon billing periods 12 new Ročně

icon technik red icon nataPodřízení klienti/NAT Informace o podřízených uživatelích a NATovaných sítích. Po najetí na NAT se zobrazí IP rozsah NATované sítě.
Číslo smlouvy

Defaultně se použije číslo klienta. Tento údaj se vyplňuje např. v případě, že používáte podrobnější rozlišení číslování smluv klientů.

Klientské číslo

Klientské číslo každého zákazníka je uloženo v databázi systému. Jedná se o unikátní identifikátor, se kterým pak systém dále pracuje, proto musí být toto číslo vždy jedinečné. Klientské číslo je dále použito jako variabilní symbol uvedený na faktuře a také jako výchozí přihlašovací jméno do klientského portálu.

Klient

Jméno a příjmení klienta nebo název společnosti. Doporučujeme volit formát zápisu "Příjmení Jméno" z důvodu přehlednějšího řazení při vyšším počtu uživatelů.

Fakturační skupina

FakturaceNastaveníFakt. skupiny

Každý klient patří do určité fakturační skupiny, což reprezentuje firmu poskytovatele. Jestliže jste samostatná firma, stačí založit pouze jednu fakturační skupinu. Někteří ISP se však skládají z více firem, proto potřebují vést fakturaci ve více fakturačních skupinách, v nichž každá firma vystupuje samostatně. Každá fakturační skupina obsahuje vlastní logo a razítko pro tvorbu vlastních faktur. Také všechny údaje jako číselné řady, fakturace, statistiky nebo klienty vede nezávisle na ostatních. Každá fakturační skupina musí mít svou vlastní číselnou řadu. Nelze mít jednu číselnou řadu pro více fakturačních skupin.

Ulice, Město, PSČ

Adresa bydliště, popř. adresa instalace. Zobrazuje se přednostně adresa instalace, pokud je odlišná od bydliště. Adresa instalace se nastavuje u Aktivní služby.

Mobil

Kontaktní mobilní telefonní číslo používané pro komunikaci s klientem. Pokud je zprovozněna SMS brána, odesílají se SMS na toto telefonní číslo.

Telefon

Kontaktní telefonní číslo používané pro komunikaci s klientem.

Typ služby

Označuje typ připojení klienta, např. WiFi 5GHz, RADIUS apod. Typ klienta se nastavuje v NastaveníČíselníkyKlientiTypy služeb

Rychlost

Přidělená rychlost, která je nastavená v detailu služby, buď přímo definovaným tarifem (přidání tarifu k aktivní službě, nastavení tarifů) nebo individuálně.


Zobrazení rychlostí je v pořadí Download / Upload.
IP modemu / koncového zařízení

IP adresa, pod kterou je klient uveden v systému, tedy adresa wlan rozhraní routerbordu (routovaná síť) nebo wireless PCI karty (bridgovaná síť). ISPadmin automaticky nabídne první volnou IP z rozsahu adres přidělených na daném routeru.
Veřejné IP rozsahy se nastavují v Nastavení Číselníky IP rozsahy.

Při vyplnění IP adresy klienta přiřadí Mikrotik zadanou IP adresu. V opačném případě Mikrotik přiřadí IP adresu z DHCP pool. Při zadání parametru se vytvoří atribut Framed-Ip-Address.

Queue tree

Ve většině případů si systém nastaví queue tree sám. Zde se jedná o speciální queue tree, ve které je zákazník zařazen. Tu je třeba definovat na Mikrotiku ručně a poté zadat do ISPadmin a otestovat. Výběr QT je možný pouze v případě, že je nastavená agregace 1:1, jinak se výběr speciální QT nezobrazí. Queue tree se nastavuje v Hardware Routery Všechny.

MAC klienty/klienta

MAC adresa wlan rozhraní klienta. Systém automaticky načítá MAC adresy z routeru jednou za hodinu. Pokud máte tedy aktivovaný firewall MAC filtr a připojíte nového klienta, tak nemusíte MAC adresu klienta vyplňovat. ISPadmin v tomto případě klienta na firewall povolí a až se klient připojí, tak si z ARP tabulky na routeru tuto MAC adresu vyčte a doplní do systému. Potom se klientovi uzamkne vazba IP a MAC adresy.

MAC adresa musí být vyplněna v případě, že využíváte Wireless MAC filtr. Musíte tedy MAC adresu klientského routeru zadat před fyzickou instalací zařízení, jinak by se klient k AP nepřipojil.

Při vyplnění MAC adresy povolíte připojení pouze klientovi s touto MAC adresou. Při zadání parametru se vytvoří atribut Calling-Station-ID.

Modem online

Status dostupnosti modemu: icon check okonline, icon check kooffline

Klient online

Status koncového zařízení klienta:icon check okonline, icon check kooffline

Aktuální download / upload

Aktuálně využívaná rychlost pro download / upload.

Download / upload za měsíc Souhrn přenesených dat za měsíc
Cena za měsíc

Fakturovaná cena za měsíc dle zvoleného tarifu, popř. individuální cena.

Cena za měsíc včetně DPH Cena za měsíc včetně DPH
Tarif

Nastavení tarifů v Nastavení Tarify

Zesilovač / SSID Po kliknutí se zobrazí statistika daného prvku (klienti na prvku a příslušné grafy)
UPST Upstream ID
V systému od

Datum, kdy byl klient do systému vložen.

Připojen od

Datum připojení klienta, resp. přidání dané služby.

Trvání smlouvy do

Datum, do kdy se klient zavázal službu využívat.

Pozastavit od / do

Datum od kdy do kdy byl či bude klient pozastaven. Zadává se v Aktivní službě.

Fakturovat od

Datum počátku fakturace služby/položky. Obvykle se ponechává systémem předvyplněné aktuální datum, k fakturaci dojde v prvním následujícím generování faktur (Fakturace Faktury). Pokud posunete datum do budoucna, dojde k vyfakturování až v následujícím generování faktur.

icon info2 Můžete využít systémovou proměnnou pro službu Internet $BILL_FROM$, která doplní toto datum. Lze využít např. u šablon smluv, kdy je specifikována konkrétní služba.

HW koncového zařízení

Typ koncového zařízení instalovaného u klienta. Nastavuje se v Hardware Nastavení Koncové zařízení.

Poznámka

Text poznámky ke konkrétní službě (Aktivní služby), odlišovat od klientské poznámky na Kartě klienta.

Bilance

Udává aktuální stav konta klienta. Kladné číslo vyjadřuje přeplatek a záporné pak nedoplatek.

icon graph Spustit ping na klienta

Spustí PING , tím si můžete ihned otestovat stav spojení na klienta/router. Velikost PING se nastavuje v Nastavení Syst.nastavení Obecné, ID ping_size.

Pozastavit službu

icon check okPovoleno
icon check koZakázáno

Kliknutím na ikonu lze mezi nimi přepínat.
Při pozastavené službě se klientovi zobrazuje informační stránka, z jakého důvodu je pozastaven. Tuto informační stránku lze nastavit v NastaveníInfo page
icon statistics blue Zobrazit statistiku Internetu

Zobrazí se Karta klienta se statistikou Internetu.

icon map Zobrazit na mapě

Po kliknutí na icon map se zobrazí poloha přípojky/adresy na mapovém serveru http://maps.google.com.

icon edit Upravit

Úprava služby na Kartě klienta. Otevře obrazovku shodnou se zadáním nové služby.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika