Poptávky

Pomocí modulu Poptávky můžete propojit poptávkový formulář pro službu Internet na Vašem webu s ISPadmin. Pokud zájemce vyplní Váš poptávkový formulář, data se pošlou do ISPadmin, kde s nimi můžete dále pracovat.

Aktivace poptávkového formuláře

Aktivace poptávkového formuláře se provádí v Nastavení Syst. nastavení Obecné, nastavením ID service_request_form = 1 a ispadmin_server na Vaší hodnotu (např. https://ispadmin.vasefirma.cz).

Vytvoření poptávkového formuláře

Následně je potřeba vytvořit poptávkový formulář na Vaše stránky, kde je nutné vytvořit příslušná pole (INPUTBOX) pro jednotlivé položky. Při odeslání formuláře je nutné přidat na Váš poptávkový formulář níže uvedený kód, který zajistí odeslání údajů do ISPadmin.

V kódu je potřeba upravit proměnnou $ISPadminDomain, kde je potřeba vyplnit správnou url adresu, na které je provozován ISPadmin.

Jednotlivé položky ve formuláři musí být pojmenovány podle kódu pro odeslání (např. web_form_input_name-name, web_form_input_name-city ...) ve tvaru <input type="edit" name="web_form_input_name-name" > ......

Podmínkou použití tohoto modulu je mít na svých stránkách poptávkový formulář pro nové klienty a v něm mít zapracovaný tento kód:

----- Kód pro umístění na Vaše stránky -----

$ISPadminDomain = "server.ispadmin.eu:80"; /* Doména administračního prostředí ISPadmin, např.: admin.ispadmin.eu nebo demo.ispadmin.eu:81. Pokud server používá SSL, tak musí hodnota proměnné $ISPadminDomain obsahovat https:// . */

/* $_POST[] params fill of your web */

$name = $_POST['web_form_input_name-name'];

$surname = $_POST['web_form_input_name-surname'];

$street = $_POST['web_form_input_name-street'];

$city = $_POST['web_form_input_name-city'];

$zip = $_POST['web_form_input_name-zip'];

$email = $_POST['web_form_input_name-email'];

$phone = $_POST['web_form_input_name-phone'];

$download = $_POST['web_form_input_name-download'];

$description = $_POST['web_form_input_name-description'];

$vars = array( "name"=>$name, "surname" => $surname, "street" => $street, "city" => $city, "zip" => $zip, "email" => $email,
"phone" => $phone, "download" => $download, "description" => $description );

$ch = curl_init( $ISPadminDomain . "/service_request_add.php" );

curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $vars );

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 0);

curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);

curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);

$output = curl_exec( $ch );

curl_close( $ch );

----- KONEC kódu pro umístění na Vaše stránky -----

Práce s poptávkou v ISPadmin

Vytvoření kontaktu - otevře se obrazovka na přidání nového kontaktu, kde se automaticky předvyplní dostupné údaje z poptávkového formuláře.
Můžete odeslat email přímo poptávající osobě. Tyto emaily se ukládají do historie dané poptávky.
Libovolné množství poznámek - klikněte na ikonu a poznámku uložte. Zelená ikona značí, že existuje alespoň 1 poznámka.
icon edit Editace poptávky
icon delete btsp Výmaz poptávky

 

icon info2 Můžete si nastavit, aby systém při obdržení nové poptávky odeslal informační email.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika