Odeslání emailu klientovi

karta klienta informace odeslat mail

  Seznam systémových proměnných Zobrazí seznam proměnných. Základní proměnné jsou přednastaveny v ISPadmin, doplňující se nastavují v NastaveníČíselníkySyst.proměnné.
Šablony

Šablony na zasílání emailů lze definovat v NastaveníOstatníŠablony mailů

Popř. lze poslat individuální email bez předdefinované šablony.
Aktivní služba Email může načíst informace ohledně konkrétní aktivní služby klienta.
E-mail (Fakturační, Technický, Obchodní, Další)
K dispozici jsou veškeré emailové adresy z Karty klienta, zaškrtnutím lze požadované adresy vybrat, popř. můžete vložit libovolný email.
Předmět Předmět emailu, při vybrání šablony bude předmět vyplněn dle šablony.
Odesílatel Z menu lze vybrat jeden ze systémových emailů, ze kterého se tento email odešle. Systém si pamatuje vybranou možnost odesílatele a při dalším odeslání je tato možnost předvyplněna.
Soubor K emailu je možné přiložit až 5 souborů. Max. velikost souboru není ze strany ISPadmin omezena.

Priorita Priorita odeslání emailu. V případě, že je ve frontě více emailů, nejdříve se odesílají ty s vyšší prioritou.
Text (tělo emailu) Pro formátování textu lze použít obyčejný text nebo i HTML formátování. Formátování textu je velmi podobné jako u klasických textových editorů.
Odeslat Po stiknutí tohoto tlačítka se email zařadí do fronty, kde je podle priority odesílán.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika