Odeslání SMS klientovi

karta klienta informace odeslat SMS

Toto tlačítko se zobrazuje pouze, je-li aktivováno odesílání SMS a u serveru je připojena a nakonfigurována SMS brána.

SMS zpráva může být adresována buď klientovi (lze klienta o něčem informovat) nebo některému z techniků (lze například poslat technikovi údaje o klientovi, ke kterému má přijít udělat instalaci Internetu). Při psaní zprávy lze využít Seznam systémových proměnných.

Telefonní číslo Telefonní číslo, na které bude SMS odeslána. Obsahuje pop-up menu, pomocí kterého lze vybrat buď telefonní číslo klienta nebo telefonní číslo některého z techniků.
Šablona SMS zprávy

Šablony na zasílání SMS lze definovat v Nastavení Ostatní Šablony SMS.

Popř. lze poslat individuální SMS bez předdefinované šablony.
Aktivní služba Email může načíst informace ohledně konkrétní aktivní služby klienta.

Pod textovým polem pro obsah zprávy se zobrazuje, kolik SMS zpráva obsahuje znaků a do kolika SMS bude zpráva rozdělena.

icon info2 SMS je možné rozdělovat po X znacích. Nastavení se provádí v Nastavení Syst. nastavení Obecné, ID sms_divide_after_chars. Hodnota 0 znamená, že SMS se nebudou rozdělovat a jiná hodnota znamená, po kolika znacích bude SMS rozdělena.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika