Zprávy

ISPadmin - Správa klientů

Informační zprávy předané klientovi do jeho klientského portálu. Klientské zprávy můžete do systému zadat dvěma způsoby: Privátní zprávy nebo Zprávy pro všechny uživatele.

Zprávy pro všechny uživatele (Zprávy vložené adminem) se vkládají v Nastavení Ostatní Zprávy.

Privátní zprávy

+ Přidání zprávy

Datum Datum vytvoření zprávy. V případě pozdější editace zprávy se toto datum nezmění.
Platnost do Datum, do kterého bude zpráva zobrazena v klientském portálu.
Nadpis Nadpis zprávy, který stručně určuje její obsah nebo význam.
Vzkaz pro klienta Vlastní text zprávy, který je možno upravovat pomocí HTML editoru.

 

V přehledu zpráv je možné se zprávami dále pracovat

Zobrazovat

icon check okPovoleno
icon check koZakázáno

Kliknutím na ikonu lze mezi nimi přepínat.
icon edit Úprava zprávy
icon delete btsp Smazání zprávy

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika