Podrobnosti hotovostní platby

ISPadmin - Správa klientů

icon money acceptZobrazit detail Otevře/uloží hotovostní doklad pro možný tisk nebo zobrazení (formát .pdf)

Podobu hotovostního dokladu lze zvolit v Fakturace Nastavení Obecné, ID hotovostni_doklad. Doklad se skládá ze dvou shodných částí, z nichž si jednu část ponecháte a tu druhou dostane platící zákazník. Možnosti jsou:

klasický hotovostní doklad zjednodušený hotovostní doklad
icon money acceptAktualizovat adresu odběratele Pokud klient změnil fakturační údaje po vystavení dokladu, upravte v Kartě klienta požadované položky na aktuální a potvrzením této akce bude provedena změna všech fakturačních údajů na hotovostním dokladu. Nevystavuje se tedy nový hotovostní doklad, ale jen se upraví ten stávající.
icon money acceptZměna data vystavení Potvrzením této akce bude provedena změna data na hotovostním dokladu. Při změně hotovostního dokladu se změní i datum úhrady na všech fakturách uhrazených tímto hotovostním dokladem.
icon money acceptStornovat úhradu Pokud si přejete vystavený doklad stornovat, tímto tlačítkem zobrazíte nabídku stornovaní dokladu, kde uvedete důvod stornování úhrady.

Historie plateb

Zobrazuje historii hotovostního dokladu.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika