Historie

ISPadmin - Správa klientů

Přehledné zobrazení historie všech událostí souvisejících s účtem daného klienta.
Systém si pamatuje naposledy zobrazené události a při otevření karty Historie je zobrazí.

Veškeré zaznamenané události jsou uloženy na centrálním místě Statistiky Historie.

  Vybere typ změny. U každé skupiny existuje individuální typ změny podle povahy věci. Změny lze vybrat buď na celou skupinu, nebo u každé podskupiny.

 

Rozbalovací menu umožňuje vybrat z následujících skupin. Každá skupina pak obsahuje své podskupiny, např. skupina Klienti, podskupina Karta klienta, další podskupina Služby atd. :

 

Klienti

Každý záznam obsahuje upravenou položku s hodnotou před a po změně, datum a čas změny a také kdo změnu provedl. Z důvodu zachování určité vypovídací hodnoty není možné záznamy v historii jakkoliv upravovat či dokonce mazat. Proto budete mít vždy dobrý přehled o tom, kdo a kdy provedl konkrétní úpravy a nastavení. Díky této funkci můžete tedy kdykoliv snadno určit, který správce systému je odpovědný za případné chybné nastavení služeb atd.

SMS Historie všech SMS týkajících se klienta. Obsah SMS je rovnou zobrazen v přehledu.
E-maily Historie všech emailů týkajících se klienta. Kromě jiných důležitých informací je zde možné najetím na konkrétní email zobrazit text konkrétního odeslaného emailu.

 

Historie

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika