Task Manager

tm 00

Task Manager je aplikace dostupná na zařízeních s iOS/Android. Slouží ke správě přiřazených úkolů z modulu Plánování jednotlivým technikům/administrátorům. Tato aplikace je zvláště vhodná při každodenní činnosti technika v terénu. Informace o stažení aplikace a cenové politice jsou zde.

icon info2 Aplikace je dostupná pro instalace ISPadmin ve verzi 4.15 a novější (a zároveň iOS 6 a novější nebo Android 4.4 a novější).

 

Přihlášení do aplikace

Po otevření aplikace se zobrazí přihlašovací obrazovka, kde zadejte Uživatelské jméno a Heslo přihlašovaného administrátora/technika a URL systému ISPadmin (např. http://vasefirma.ispadmin.cz). Ťukněte na Přihlášení.

alert icon Uživatele aplikace vkládejte v ISPadmin v Nastavení Administrátoři Administrátoři

Při problémech při přechodu z free verze na placenou postupujte podle tohoto návodu.

Základní tipy na práci s aplikací naleznete v menu O aplikaci.

 

Menu

K základnímu menu aplikace se dostanete pomocí iconopen. Vidíte zde jméno přihlášeného administrátora/technika. Ťuknutím na jeho jméno dojde k odhlášení. Dále jsou zde jednotlivé záložky menu, které jsou následující:

 

Po přihlášení se zobrazí obrazovka s úkoly technika, který je přihlášen. V úkolech lze vyhledávat fulltextem (např. jméno klienta, adresu, popis úkolu). V přehledu úkolů je vpravo zobrazeno identifikační číslo úkolu, pod kterým jej můžete nalézt v ISPadmin. Přehled úkolů lze aktualizovat potáhnutím dolů.

 

Detail úkolu

Detail úkolu zobrazíte ťuknutím na řádek s úkolem. Zde vidíte datum úkolu, jeho popis a přiřazené techniky.
Pokud je úkol vázán na klienta, zobrazí se detail klienta a mapa umístění instalace. Ťuknutím na jméno klienta otevřete mapu integrovanou ve Vašem telefonu, kde můžete případně spustit navigaci k adrese. Pokud má klient v ISPadmin uloženy fotky (více zde), můžete je ťuknutím na Fotografie zobrazit. Fotky se zobrazují po adresářích, adresář můžete přidat ťuknutím na +. Fotografie přidáte buď z fotogalerie telefonu icon img nebo vytvořením požadované fotky .

icon info2 Ťuknutím na telefonní číslo klienta můžete klientovi ihned zavolat.

 

Editace úkolu

Úkol můžete editovat ťuknutím na icon edit. Zde můžete změnit datum řešení, popis, popř. úkol uzavřít ťuknutím na Vyřešeno (doplňte Strávený čas v hodinách a Cenu).
alert icon Pokud má být úkol vyfakturován, je potřeba tak učinit přímo v ISPadmin.

 

Přidání úkolu

V přehledu úkolů ťukněte na +, vyplňte příslušná pole (viz Přidání úkolu v ISPadmin) a úkol uložte ťuknutím na Přidat úkol.

  tm 01   tm 02   tm 03   tm 04
tm 05 tm 06 tm 07  

 

icon info2 Tuto záložku uvidí přihlášený uživatel tehdy, pokud má v ISPadmin v Nastavení Administrátoři Administrátoři zaškrtnuto Práva pro Hlavní menu > Routery >   Zobrazit.
Zde se zobrazují Blízké routery - ve vzdálenosti do 30 km od aktuální pozice telefonu (předpokladem je zapnutá lokalizace - GPS - na telefonu a zároveň vložené GPS souřadnice routeru v ISPadmin). V přehledu routerů lze vyhledávat fulltextem. Dále na první pohled vidíte, zdali je router online / offline. Šipka vlevo od jména routeru ukazuje, jakým směrem se router nachází (vyžaduje přítomnost kompasu v telefonu). Ťuknutím na jméno routeru zobrazíte jeho detail, tak jak byl vložen v ISPadmin, tzn. IP adresu, adresu umístění, vypočtenou vzdálenost od aktuální pozice, popis routeru či fotogalerii. Zároveň můžete ťuknutím na Otestovat spojení provést ping na router stejně jako z ISPadmin.
  tm 08   tm 09   tm 10   tm 11

 

icon info2 Tuto záložku uvidí přihlášený uživatel tehdy, pokud má v ISPadmin v Nastavení Administrátoři Administrátoři zaškrtnuto Práva pro Hlavní menu > Klienti >   Zobrazit. Dále je zde potřeba zaškrtnout, klienty které Povolené fakturační skupiny může technik vidět.
V zobrazeném přehledu klientů lze vyhledávat fulltextem a zobrazit detail klienta ťuknutím na jméno. V detailu dále můžete vidět adresu klienta, fotografie z Karty klienta a veškeré služby Internet, jejichž detail si můžete zobrazit (adresa instalace, IP adresa zařízení apod.)
  tm 12   tm 13   tm 14  

 

Na mapě můžete zobrazit klienty, routery apod., stejně jako v ISPadmin, Ostatní Mapa. Nastavení zobrazovaných vrstev proveďte pomocí   .
  tm 15   tm 16   tm 17   tm 18

 

V předvolbách aplikace máte nyní možnost:
  • Přidat události do kalendáře: přidávání událostí do výchozího kalendáře v telefonu
  • Nahrávat fotky pouze přes WiFi: šetří využívaná data v rámci placeného tarifu
  • Zobrazit mapu: zobrazí mapu v detailu klienta/routeru
 

 

Notifikace

Notifikace zobrazují upozornění na přidané či změněné úkoly, popř. mohou zobrazovat Push notifikace pro Nagios.

  tm 19   tm 20    

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika